Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Pravna osnova za sektore žitarica, uljarica i proteinskih usjeva i riže

Zajednička organizacija tržišta

Uredba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda

Uredba Vijeća (EU) br. 1370/2013 o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

Žitarice i riža

Javna intervencija i potpora za privatno skladištenje

Delegirana uredba (EU) 2016/1238

Provedbena uredba (EU) 2016/1240.

Popis skladišta za žitarice: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

List of storage facilities for rice: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Ostale države članice EU-a

Trgovina (uvoz i izvoz)

Uredba Komisije (EU) br. 642/2010 o pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu uvoznih carina za sektor žitarica

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1239 o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sustava uvoznih i izvoznih dozvola

Uredba Komisije (EZ) br. 1067/2008 o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice za običnu pšenicu, koja nije visoke kakvoće, iz trećih zemalja

Uredba Komisije (EZ) br. 2305/2003 o otvaranju i predviđanju upravljanja tarifnom kvotom Zajednice za uvoz ječma iz trećih zemalja

Uredba Komisije (EZ) br. 1064/2009 o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznom carinskom kvotom Zajednice za ječam za proizvodnju slada iz trećih zemalja

Uredba Komisije (EZ) br. 969/2006 o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom Zajednice za uvoz kukuruza iz trećih zemalja

Uredba Komisije (EZ) br. 1296/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu carinskih kvota za uvoz kukuruza i sirka u Španjolsku te za uvoz kukuruza u Portugal

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1273/2011 o otvaranju određenih carinskih kvota za uvoz riže i lomljene riže i o upravljanju tim kvotama

Uredba Vijeća (EZ) br. 747/2001 o predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice i referentnim količinama za proizvode koji ispunjavaju uvjete za povlastice na temelju sporazuma s određenim mediteranskim zemljama

Uredba Komisije (EZ) br. 972/2006 o utvrđivanju posebnih pravila za uvoz Basmati riže i o prijelaznom sustavu kontrole za utvrđivanje njezina podrijetla