Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Viljan, öljykasvien ja valkuaiskasvien sekä riisialan oikeusperusta

Yhteinen markkinajärjestely

Asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä

Neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2013 maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä

Vilja ja riisi

Julkiset interventiot ja yksityisen varastoinnin tuki

Delegoitu asetus (EU) 2016/1238

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1240

Luettelo viljojen varastointitiloista: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Luettelo riisin varastointitiloista: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | muut EU-maat

Kauppa (tuonti ja vienti)

Asetus (EU) N:o 642/2010 yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239 tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista säännöistä

Asetus (EY) N:o 1067/2008 EU:n ulkopuolisista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta

Asetus (EY) N:o 2305/2003 EU:n ulkopuolisista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

Asetus (EY) N:o 1064/2009 EU:n ulkopuolisista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

Asetus (EY) N:o 969/2006 EU:n ulkopuolisista maista tuotavan maissin yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta

Asetus (EY) N:o 1296/2008 tuontitariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Espanjan kohdalla maissin ja durran osalta ja Portugalin kohdalla maissin osalta

Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011 riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

Neuvoston asetus (EY) N:o 747/2001 tiettyjen Välimeren alueen maiden kanssa tehtyjen sopimusten nojalla etuuskohteluun oikeutettujen tuotteiden yhteisön tariffikiintiöiden ja viitepaljouksien hallinnoinnista

Asetus (EY) N:o 972/2006 Basmati-riisin tuontiin sovellettavista erityissäännöistä ja sen alkuperän määrittämistä koskevasta siirtymäkauden valvontajärjestelmästä