Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Teravilja-, õliseemne- ja valgukultuuride ning riisisektori õiguslik alus

Põllumajandustoodete ühine turukorraldus

ELi määrus nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus

Nõukogu määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed

Teravili ja riis

Riiklik sekkumine ja eraladustamistoetus

ELi delegeeritud määrus 2016/1238

ELi rakendusmäärus 2016/1240

Teravilja ladustamisrajatiste loetelu: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Riisi ladustamisrajatiste loetelu: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Muud ELi liikmesriigid

Kauplemine (import ja eksport)

ELi määrus nr 642/2010 rakenduseeskirjade kohta (teraviljasektori imporditollimaksud)

ELi rakendusmäärus 2016/1239 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi rakenduseeskirjade kohta

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1067/2008, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

Komisjoni määrus (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1064/2009, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit õlleodrale ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

Komisjoni määrus (EÜ) nr 969/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1296/2008, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta

ELi rakendusmäärus nr 1273/2011, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus

Nõukogu määrus (EÜ) nr 747/2001, millega sätestatakse teatavate Vahemere maadega sõlmitud lepingute alusel sooduskohtlemiseks kõlblike toodete ühenduse tariifi- ja individuaalkvootide haldamine

Komisjoni määrus (EÜ) nr 972/2006, millega sätestatakse basmati riisi impordi ning riisi päritolu kindlaksmääramise ajutise kontrollisüsteemi suhtes kohaldatavad erieeskirjad