Skip to main content
Agriculture and rural development

Prehľad

V Európskej únii je viac ako 350 miliónov nosníc. Nosnice každý rok znesú takmer 6,7 milióna ton vajec. EÚ podporuje producentov vajec prostredníctvom obchodných noriem a príležitostne opatreniami na podporu trhu.

Na vajcia sa vzťahuje spoločná organizácia trhu a nikdy neboli predmetom viazaných platieb alebo výrobných kvót.

Obchodné normy

V EÚ platia obchodné normy týkajúce sa vajec; koncipované sú tak, aby sa zabezpečila vysoká kvalita produktu, ochrana spotrebiteľa a jednotné normy na celom trhu EÚ.

Nariadenia EÚ stanovujú podrobné pravidlá, ktoré musia vajcia spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh EÚ. Vo všeobecnosti sa v nich uvádza:

  • správne označovanie vajec a balení;
  • správne triedenie vajec podľa kvality a hmotnosti;
  • správna operácia baliarní;
  • správne balenie, skladovanie, preprava a ponuka vajec pre maloobchodný predaj.

Obchod

Na vajcia dovážané zo štátov mimo EÚ sa vzťahujú dovozné clá. V rámci medzinárodných a dvojstranných obchodných dohôd EÚ uplatňuje systém dovozných kvót, a to s osobitnými prídelmi pre jednotlivé krajiny alebo pre všetkých výrobcov (erga omnes).

Dovoz vajec na spotrebu z krajín mimo EÚ je povolený len po splnení konkrétnych podmienok v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín. Konzumné vajcia musia rovnako spĺňať pravidlá týkajúce sa obchodných noriem.

Právny základ

Vajcia patria medzi produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie EÚ 1308/2013 o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov. Obchodné normy sa podrobnejšie rozoberajú v nariadení EÚ 589/2008, pričom sa kritéria postupov na monitorovanie trhu uvádzajú vo vykonávacom nariadení EÚ 2017/1185.

Monitorovanie trhu

Európska komisia informuje o situácii na trhu v odvetví vajec na zasadnutiach Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré sa konajú každý mesiac. EÚ monitoruje trh s vajcami, aby včas odhalila nestabilitu trhu, poskytla poľnohospodárom a spracovateľom presné údaje o situácii na trhu a pomohla pri rozhodovaní v oblasti verejnej politiky.

Monitorovanie trhu v praxi

Všetky štáty EÚ majú povinnosť každú stredu najneskôr do 12.00 hod. SEČ oznámiť Komisii veľkoobchodnú cenu vajec triedy A od nosníc z klietkového chovu (priemer veľkých a stredne veľkých vajec) vyjadrenú za 100 kg vajec.

Oznamujú sa ceny produktov v baliarňach. V prípade, že produkcia v klietkach už nie je reprezentatívna, dotknutý štát EÚ oznámi veľkoobchodnú cenu vajec triedy A znesených nosnicami chovanými v podstielkovom chove vyjadrenú za 100 kg vajec.

Toto kritérium sa uvádza vo vykonávacom nariadení EÚ 2017/1185.

Súvisiace informácie

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Stiahnuť
Market situation for eggs
English
(HTML)
Stiahnuť
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Stiahnuť

[node:175773:view-mode:teaser]{Laying hens by way of keeping as Teaser}

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Európskej komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, s Európskou komisiou úzko spolupracujú výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských štátov a predsedá im zástupca Európskej komisie.

Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov sa pravidelne stretáva a rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg a pracovná skupina pre živočíšne produkty pomáha Komisii pri udržiavaní pravidelného dialógu o všetkých otázkach týkajúcich sa vajec.