Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Prehľad

V Európskej únii je viac ako 350 miliónov nosníc. Nosnice každý rok znesú takmer 6,7 milióna ton vajec. EÚ podporuje producentov vajec prostredníctvom obchodných noriem a príležitostne opatreniami na podporu trhu.

Na vajcia sa vzťahuje spoločná organizácia trhu a nikdy neboli predmetom viazaných platieb alebo výrobných kvót.

Obchodné normy

V EÚ platia obchodné normy týkajúce sa vajec. Koncipované sú tak, aby sa zabezpečila vysoká kvalita produktu, ochrana spotrebiteľa a jednotné normy na celom trhu EÚ.

Nariadenia EÚ stanovujú podrobné pravidlá, ktoré musia vajcia spĺňať, aby sa mohli uvádzať na trh EÚ. Vo všeobecnosti sa v nich uvádza:

  • ako sa majú vajcia a balenia vajec označovať;
  • ako sa majú vajcia triediť podľa kvality a hmotnosti;
  • ako majú fungovať baliarne;
  • ako sa musia vajcia baliť, skladovať, prepravovať a ponúkať na maloobchodný predaj.

Obchod

Na vajcia dovážané zo štátov mimo EÚ sa vzťahujú dovozné clá. V rámci medzinárodných a dvojstranných obchodných dohôd uplatňuje EÚ systém dovozných kvót, a to s osobitnými prídelmi pre jednotlivé krajiny alebo pre všetkých výrobcov (erga omnes).

Dovoz vajec na spotrebu z krajín mimo EÚ je povolený len po splnení konkrétnych podmienok v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín. Konzumné vajcia musia rovnako spĺňať pravidlá týkajúce sa obchodných noriem.

Právne základy

Vajcia patria k produktom, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 1308/2013 o spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov. Obchodné normy sa podrobnejšie rozoberajú v nariadení Komisie (ES) č. 589/2008, pričom sa kritéria postupov na monitorovanie trhu uvádzajú vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1185.

Monitorovanie trhu

Európska komisia informuje o situácii na trhu v odvetví vajec na zasadnutiach Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov, ktoré sa konajú každý mesiac. EÚ monitoruje trh s vajcami, aby včas odhalila nestabilitu trhu, poskytla poľnohospodárom a spracovateľom presné údaje o situácii na trhu a pomohla pri rozhodovaní v oblasti verejnej politiky.

Monitorovanie trhu v praxi

Všetky štáty EÚ majú povinnosť každú stredu najneskôr do 12.00 hod. SEČ oznámiť Komisii veľkoobchodnú cenu vajec triedy A od nosníc z klietkového chovu (priemer veľkých a stredne veľkých vajec), ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na 100 kg vajec.

Uvádzajú sa ceny produktov v baliarňach. Ak produkcia v klietkach už nie je reprezentatívna, dotknutý štát EÚ uvedie veľkoobchodnú cenu vajec triedy A znesených nosnicami chovanými v podstielkovom chove, ktorá sa uplatňuje na 100 kg vajec.

Podrobnosti sa uvádzajú vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1185.

Súvisiace informácie

Situácia na trhu s vajcami (angličtina, PDF)

Trhové ceny vajec za jednotlivé týždne (angličtina, PDF)

29. NOVEMBRA 2023
Dashboard: Eggs
English
(885.22 KB - PDF)
Stiahnuť
10. MÁJA 2022
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Stiahnuť

Výbory

S cieľom zabezpečiť, aby právomoc Komisie prijímať vykonávacie akty podliehala kontrole krajín EÚ, pravidelne zasadajú rozličné výbory, ktoré pozostávajú zo zástupcov členských krajín s predsedajúcim zástupcom Komisie.

Expertná skupina pre poľnohospodárske trhy na svojich pravidelných zasadnutiach rokuje o oblastiach, ako je vývoj trhových cien, výroba a obchod v krajinách EÚ i mimo EÚ.

Skupina pre občiansky dialóg pre živočíšnu výrobu pomáha Komisii pri udržiavaní pravidelného dialógu o všetkých otázkach týkajúcich sa medu.