Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Pregled

Kokoši nesilice, kojih u Europskoj uniji ima više od 350 milijuna, svake godine proizvedu približno 6,7 milijuna tona jaja. Europska unija podupire proizvođače jaja putem tržišnih standarda i povremenih mjera potpore tržištu.

Jaja su obuhvaćena zajedničkom organizacijom tržišta i na njih se nikad nisu primjenjivala povezana plaćanja ili proizvodne kvote.

Tržišni standardi

Unijini tržišni standardi za jaja osmišljeni su kako bi se održala visoka kvaliteta proizvoda, zaštitili potrošači i zajamčili dosljedni standardi na cijelom tržištu Unije.

Propisima Unije utvrđena su detaljna pravila za jaja koja se stavljaju na tržište u Uniji. Općenito, to su pravila:

  • o označivanju jaja i njihovih pakiranja
  • o razvrstavanju jaja s obzirom na kakvoću i težinu
  • o funkcioniranju objekata za pakiranje
  • o pakiranju, skladištenju i prijevozu jaja te njihovu prezentiranju u maloprodaji.

Trgovina

Na jaja uvezena iz zemalja izvan Unije plaćaju se uvozne carine. U okviru međunarodnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma Unija primjenjuje sustav uvoznih kvota, koje mogu vrijediti za pojedinačne zemlje ili biti otvorene za sve proizvođače (erga omnes).

Uvoz konzumnih jaja iz zemalja izvan Unije dopušten je, ali uz posebne uvjete u pogledu zdravlja životinja i sigurnosti hrane. Konzumna jaja moraju ispunjavati i pravila povezana s tržišnim standardima.

Pravna osnova

Jaja su među proizvodima obuhvaćenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 o zajedničkoj organizaciji poljoprivrednih tržišta. Tržišni standardi utvrđeni su i Uredbom (EU) 589/2008, a kriteriji za prakse praćenja tržišta navedeni su u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1185.

Praćenje tržišta

Na redovitim mjesečnim sastancima odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta Europska komisija predstavlja stanje na tržištu u sektoru jaja. Unija prati tržište jaja kako bi utvrdila nestabilnosti tržišta, pružila točne informacije poljoprivrednicima i prerađivačima o stanju na tržištu te pomogla pri donošenju odluka o javnim politikama.

Praćenje tržišta u praksi

Svaka država članica Unije mora svake srijede, najkasnije do 12.00 po srednjoeuropskom vremenu, Komisiji dostaviti veleprodajnu cijenu jaja klase A iz kaveznog uzgoja (prosjek za velika i srednje velika jaja), izraženu za 100 kg proizvoda.

Cijene proizvoda navode se franko mjesto pakiranja. Ako proizvodnja iz kaveznog uzgoja više nije reprezentativna, države članice Unije moraju dostaviti veleprodajnu cijenu jaja klase A dobivenih od kokoši nesilica iz uzgoja u zatvorenim objektima, izraženu za 100 kg proizvoda.

Ti su kriteriji utvrđeni u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1185.

Povezane informacije

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Preuzimanje
Market situation for eggs
English
(HTML)
Preuzimanje
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Preuzimanje
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Preuzimanje

Odbori

Kako bi države članice Unije imale kontrolu nad izvršavanjem nadležnosti Europske komisije za donošenje provedbenih propisa, osnovani su razni odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Europske komisije.

Odbor za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta redovito se sastaje kako bi raspravljao o temama kao što su razvoj cijena na tržištu te proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Skupina za građanski dijalog i radna skupina za proizvode životinjskog podrijetla pomažu Europskoj komisiji u održavanju redovitog dijaloga s dionicima o svim pitanjima povezanima s jajima.