Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Pregled

Kokoši nesilice, kojih u Europskoj uniji ima više od 350 milijuna, svake godine proizvedu približno 6,7 milijuna tona jaja. Europska unija podupire proizvođače jaja putem tržišnih standarda i povremenih mjera potpore tržištu.

Jaja su obuhvaćena zajedničkom organizacijom tržišta i na njih se nikad nisu primjenjivala povezana plaćanja ili proizvodne kvote.

Tržišni standardi

Svrha Unijinih tržišnih standarda za jaja jest visoka kvaliteta proizvoda, zaštita potrošača i usklađeni standardi na cijelom tržištu Unije.

Propisima Unije utvrđena su detaljna pravila za jaja koja se stavljaju na tržište u Uniji. Općenito, to su pravila:

  • o označivanju jaja i njihovih pakiranja
  • o razvrstavanju jaja s obzirom na kakvoću i težinu
  • o funkcioniranju objekata za pakiranje
  • o pakiranju, skladištenju i prijevozu jaja te njihovu prezentiranju u maloprodaji.

Trgovina

Na jaja uvezena iz zemalja izvan Unije plaćaju se uvozne carine. U okviru međunarodnih i bilateralnih trgovinskih sporazuma Unija primjenjuje sustav uvoznih kvota, koje vrijede za pojedinačne zemlje i otvorene su za sve proizvođače (erga omnes).

Uvoz konzumnih jaja iz zemalja izvan Unije dopušten je, ali uz posebne uvjete u pogledu zdravlja životinja i sigurnosti hrane. Konzumna jaja moraju ispunjavati i pravila povezana s tržišnim standardima.

Pravna osnova

Jaja su među proizvodima obuhvaćenima Uredbom (EU) br. 1308/2013 o zajedničkoj organizaciji poljoprivrednih tržišta. Tržišni standardi utvrđeni su i Uredbom (EZ) br. 589/2008, a kriteriji za postupak praćenja tržišta navedeni su u Provedbenoj uredbi (EU) 2017/1185.

Praćenje tržišta

Na redovitim mjesečnim sastancima odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta Europska komisija predstavlja stanje na tržištu u sektoru jaja. Unija prati tržište jaja kako bi utvrdila nestabilnosti tržišta, pružila točne informacije poljoprivrednicima i prerađivačima o stanju na tržištu te pomogla pri donošenju odluka o javnim politikama.

Praćenje tržišta u praksi

Svaka država članica Unije mora svaku srijedu, najkasnije do 12:00 po srednjoeuropskom vremenu, Komisiji dostaviti veleprodajnu cijenu jaja klase A iz kaveznog uzgoja (prosjek za velika i srednje velika jaja), koja trenutno vrijedi za 100 kg proizvoda.

Cijene proizvoda navode se franko mjesto pakiranja. Ako proizvodnja iz kaveznog uzgoja više nije reprezentativna, države članice Unije moraju dostaviti veleprodajnu cijenu jaja klase A dobivenih od kokoši nesilica iz uzgoja u zatvorenim objektima, koja vrijedi za 100 kg proizvoda.

To je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/1185.

Povezane informacije

Stanje na tržištu jaja (engleski, PDF)

Tjedne tržišne cijene jaja (engleski, XLSX)

22. SVIBNJA 2024.
Dashboard: Eggs
10. SVIBNJA 2022.
Laying hens by way of keeping

Odbori

Različiti odbori, koji se sastoje od predstavnika vlada, a predsjeda im predstavnik Komisije, redovito se sastaju kako bi se Komisijina nadležnost za donošenje provedbenih akata izvršavala pod nadzorom država članica EU-a.

Stručna skupina za poljoprivredna tržišta redovito se sastaje i raspravlja o temama kao što su razvoj cijena na tržištu, proizvodnja i trgovina u Uniji i zemljama izvan Unije.

Skupina za građanski dijalog o uzgoju životinja pomaže Komisiji u održavanju redovitog dijaloga o svim pitanjima povezanima s jajima.