Skip to main content
Agriculture and rural development

Overzicht

Er zijn meer dan 350 miljoen legkippen in de Europese Unie. Ze produceren elk jaar bijna 6,7 miljoen ton eieren. De EU steunt eierproducenten met handelsnormen en soms met afzetbevorderingsmaatregelen.

Eieren vallen onder de gemeenschappelijke marktordening, maar er zijn nooit betalingen aan gekoppeld of productiequota voor vastgesteld.

Handelsnormen

De EU hanteert handelsnormen voor eieren; die moeten garanderen dat alle eieren op de Europese markt van dezelfde hoge kwaliteit zijn, en veilig voor de Europese consument.

Waaraan eieren precies moeten voldoen om in de EU te mogen worden verkocht, staat in EU-verordeningen. Dat is onder meer:

  • wat er op de eieren en de verpakking moet staan
  • hoe eieren moeten worden ingedeeld op kwaliteit en gewicht
  • hoe pakstations moeten werken
  • hoe eieren moeten worden verpakt, opgeslagen, getransporteerd en aangeboden in de winkel

Handel

Voor eieren uit landen buiten de EU moeten invoerrechten worden betaald. In bilaterale of internationale overeenkomsten zijn per land of voor alle landen (“erga omnes”) quota en toewijzingen vastgelegd.

Consumptie-eieren mogen van buiten de EU worden ingevoerd, maar ze moeten voldoen aan speciale eisen inzake diergezondheid en voedselveiligheid. Tafeleieren moeten ook voldoen aan handelsnormen.

Rechtsgronden

Eieren vallen onder de algemene ordening van de landbouwmarkten (EU-verordening 1308/2013). De handelsnormen staan in EU-verordening 589/2008 en de criteria voor markttoezicht in Uitvoeringsverordening 2017/1185.

Markttoezicht

Tijdens de maandelijkse comitévergadering voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten presenteert de Europese Commissie de marktsituatie in de sector eieren. Ze volgt die markt om instabiliteit van de markt op te sporen, boeren en verwerkers goed te informeren en het overheidsbeleid te ondersteunen.

Markttoezicht in de praktijk

Elk EU-land moet elke woensdag uiterlijk om 12.00 uur (MET) de groothandelsprijs doorgeven van kooieieren van klasse A (gemiddeld voor grote en middelgrote eieren) omgerekend naar 100 kg.

De prijzen worden gemeld voor producten in pakstations. Wanneer de productie in kooien niet meer representatief is, meldt de betrokken lidstaat de groothandelsprijs van volière-eieren van klasse A, per 100 kg.

Deze criteria staan in Uitvoeringsverordening 2017/1185.

Meer informatie

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Downloaden
Market situation for eggs
English
(HTML)
Downloaden
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Downloaden
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Downloaden

Comités

Verschillende comités, bestaande uit regeringsvertegenwoordigers en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, vergaderen regelmatig om namens de EU-landen toezicht te houden op de Commissie, die bevoegd is om uitvoeringshandelingen vast te stellen.

Het comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten vergadert regelmatig over o.a. de ontwikkeling van de marktprijzen, de productie en de handel in de EU en daarbuiten.

De groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld en de werkgroep dierlijke producten hebben tot taak de Commissie te ondersteunen door een regelmatige dialoog over alle aspecten van de eiersector.