Skip to main content
Agriculture and rural development

Áttekintés

Az Európai Unióban több mint 350 millió tojótyúkot tartanak, melyek évente közel 6,7 millió tonna tojást tojnak. Az Európai Unió forgalmazási előírások és esetenként piactámogatási intézkedések révén támogatja a tojástermelőket.

A tojás a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló rendelet hatálya alá tartozik, és sohasem vonatkoztak rá termeléshez kötött kifizetések vagy termelési kvóták.

Forgalmazási előírások

Az Unióban a tojásra vonatkozóan forgalmazási előírások vannak érvényben, amelyek a termék minőségének javítását, a fogyasztók védelmét, valamint azt hivatottak biztosítani, hogy az Unió teljes piacán ugyanazok az előírások érvényesüljenek.

Csak olyan tojás hozható forgalomba az Unióban, amely megfelel az uniós rendeletekben meghatározott részletes szabályoknak. Általánosságban e szabályok meghatározzák, hogy miként kell:

  • a tojásokat és a tojások csomagolását megjelölni;
  • a tojásokat minőség és tömeg szerint osztályozni;
  • a csomagolóközpontoknak működniük;
  • a tojást csomagolni, tárolni, szállítani és kiskereskedelmi forgalomba hozni.

Kereskedelem

A harmadik országokból behozott tojásra importvám vonatkozik. A nemzetközi és a kétoldalú kereskedelmi megállapodások értelmében a behozatalt vámkontingens-rendszer szabályozza: a kontingens lehet országspecifikus vagy valamennyi ország számára (erga omnes) nyitott.

Unión kívüli országokból akkor szabad fogyasztásra szánt tojást behozni, ha az megfelel bizonyos konkrét állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági feltételeknek. Az étkezési tojásnak továbbá meg kell felelnie a forgalmazási előírásokra vonatkozó előírásoknak is.

Jogalapok

A tojás a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló 1308/2013/EU rendelet hatálya alá tartozik. A forgalmazási előírásokra vonatkozó szabályokat az 589/2008/EU bizottsági rendelet fejti ki részletesen, míg a piaci nyomon követéshez szükséges szabályokat az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet határozza meg.

A piac nyomon követése

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság havonta ülésezik. Az Európai Bizottság minden alkalommal ismerteti a tojáságazat piaci helyzetét is. Az Európai Unió figyelemmel kíséri a tojáspiaci helyzet alakulását annak érdelében, hogy felismerhesse az esetleges piaci instabilitást, pontos információkkal szolgáljon a piaci helyzetről a mezőgazdasági termelőknek és a feldolgozóknak, valamint hogy segítse a közpolitikai döntéshozatalt.

A piac nyomon követése a gyakorlatban

Valamennyi uniós ország szerdánként legkésőbb déli 12 óráig értesíti a Bizottságot a ketreces tartásból származó A. osztályú tojás nagykereskedelmi áráról (az L és M kategória átlagáráról), amelyet jelenleg 100 kilogramonként kell megadni.

Az áraknak a csomagolóközpontokban lévő termékre kell vonatkozniuk. Ha a ketreces tartás már nem reprezentatív, az érintett tagállamnak a padlós tartásos tojótyúkoktól származó A. osztályú tojás 100 kilogramra vetített nagykereskedelmi áráról kell értesítést küldeniük.

Ezt az (EU) 2017/1185 bizottsági végrehajtási rendelet határozza meg.

Kapcsolódó információk

A tojás piaci helyzete (angol nyelvű dokumentum, PDF fájl)

A tojás heti piaci ára (angol nyelvű dokumentum, XLSX-fájl)

2023. SZEPTEMBER 27.
Dashboard: Eggs
English
(828.28 KB - PDF)
Letöltés
2022. MÁJUS 10.
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Letöltés

Bizottságok

A kormányképviselőkből álló és a Bizottság egy képviselőjének elnökletével működő különböző bizottságok rendszeresen üléseznek annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja.

A mezőgazdasági piacokkal foglalkozó szakértői csoport rendszeresen ülésezik, hogy megvitasson olyan kérdéseket, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem.

Az állattenyésztéssel foglalkozó civilpárbeszéd-csoport a tojással kapcsolatos rendszeres párbeszéd fenntartásában segíti a Bizottságot.