Skip to main content
Agriculture and rural development

Áttekintés

Az Európai Unióban több mint 350 millió tojótyúkot tartanak, melyek évente közel 6,7 millió tonna tojást tojnak. Az Európai Unió forgalmazási előírások és esetenként piactámogatási intézkedések révén támogatja a tojástermelőket.

A tojás a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló rendelet hatálya alá tartozik, és sohasem vonatkoztak rá termeléshez kötött kifizetések vagy termelési kvóták.

Forgalmazási előírások

A tojásra forgalmazási előírások vonatkoznak az Európai Unióban, amelyek a termék magas minőségét, a fogyasztók védelmét, valamint azt hivatottak biztosítani, hogy az unió teljes piacán ugyanazok az előírások érvényesüljenek.

Csak olyan tojás hozható forgalomba az Unióban, amely megfelel az uniós rendeletekben meghatározott részletes szabályoknak. Általánosságban e szabályok meghatározzák, hogy:

  • miként kell a tojásokat és a csomagolásukat megjelölni;
  • miként kell a tojásokat minőség és tömeg szerint osztályozni;
  • miként kell a csomagolóközpontoknak működniük;
  • miként kell a tojást csomagolni, tárolni, szállítani és kiskereskedelmi forgalomba hozni.

Kereskedelem

A harmadik országokból behozott tojásra importvám vonatkozik. A nemzetközi és a kétoldalú kereskedelmi megállapodások keretében az Unió vámkontingens-rendszert működtet, amelyben egyaránt vannak országspecifikus vámkontingensek és valamennyi termelő számára (erga omnes) nyitottak.

Az Unión kívüli országokból származó, fogyasztásra szánt tojás behozatala engedélyezett, amennyiben az megfelel az állategészségügyre és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó különös feltételeknek. Az étkezési tojásnak továbbá meg kell felelnie a forgalmazási előírásokra vonatkozó előírásoknak is.

Jogalapok

A tojás a mezőgazdasági piacok közös szervezéséről szóló 1308/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó termék. A forgalmazási előírásokra vonatkozó szabályokat az 589/2008/EU rendelet fejti ki részletesen, míg a piac figyelemmel kíséréséhez szükséges szabályokat az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet határozza meg.

A piac figyelemmel kísérése

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság havi ülésén az Európai Bizottság ismerteti a tojáságazat piaci helyzetét. Az Unió annak érdekében kíséri figyelemmel a tojás piacát, hogy felismerhesse a piaci instabilitást, pontos információkkal szolgáljon a piaci helyzetről a mezőgazdasági termelőknek és a feldolgozóknak, valamint segítse a közpolitikai döntéshozatalt.

A piac figyelemmel kísérése a gyakorlatban

Valamennyi uniós ország szerdánként legkésőbb déli 12 óráig értesíti a Bizottságot a ketreces tartásból származó A. osztályú tojás 100 kg termékre vetített nagykereskedelmi áráról (az L és M kategória átlagáráról).

Az áraknak a csomagolóüzemben lévő termékre kell vonatkozniuk. Ha a ketreces tartás már nem reprezentatív, az érintett tagállamnak az alternatív rendszerben tartott tojótyúkoktól származó A. osztályú tojás 100 kg-ra vetített nagykereskedelmi áráról kell értesítést küldeniük.

Az említett előírást az (EU) 2017/1185 végrehajtási rendelet határozza meg.

Kapcsolódó információk

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Letöltés
Market situation for eggs
English
(HTML)
Letöltés
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Letöltés
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Letöltés

Bizottságok

A kormányképviselőkből álló és az Európai Bizottság egy képviselőjének elnökletével működő különböző bizottságok rendszeresen üléseznek annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság rendszeresen ülésezik, hogy megvitasson olyan kérdéseket, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem.

A civil párbeszédért felelős csoport és az állati termékekkel foglalkozó munkacsoport a tojással kapcsolatosan a rendszeres párbeszéd fenntartásában segíti a Bizottságot.