Skip to main content
Agriculture and rural development

Sectorul ouălor

Prezentare generală

În Uniunea Europeană există peste 350 de milioane de găini ouătoare. Acestea produc anual aproape 6,7 milioane de tone de ouă. UE susține producătorii de ouă prin standarde de comercializare și, ocazional, prin măsuri de sprijinire a pieței.

Sectorul ouălor este inclus în organizarea comună a piețelor și nu a făcut niciodată obiectul plăților legate de producție sau al cotelor de producție.

Standardele de comercializare

UE a creat standarde de comercializare pentru ouă. Acestea au fost concepute pentru a garanta o calitate înaltă constantă a produselor, pentru-i a proteja pe consumatori și pentru a asigura coerența standardelor pe piața UE.

Regulamentele UE prevăd norme detaliate pe care trebuie să le respecte ouăle pentru a putea fi comercializate în UE. Ele precizează, în general:

  • cum trebuie marcate ouăle și ambalajele;
  • cum trebui clasificate ouăle în funcție de calitate și greutate;
  • cum trebuie să funcționeze centrele de ambalare;
  • cum trebuie ambalate, depozitate, transportate și prezentate ouăle care se vând cu amănuntul.

Schimburile comerciale

Ouăle importate din țări terțe sunt supuse taxelor la import. În cadrul acordurilor comerciale internaționale și bilaterale, UE aplică un sistem de contingente la import cu alocări specifice pe țări sau valabile pentru toți producătorii (regim tarifar „erga omnes”).

Importul de ouă pentru consum din țări terțe este permis, dar ele trebuie să îndeplinească anumite condiții privind sănătatea animală și siguranța alimentară. Ouăle de consum trebuie să respecte și normele privind standardele de comercializare.

Temeiuri juridice

Ouăle intră în categoria produselor reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind organizarea comună a piețelor agricole. Standardele de comercializare sunt detaliate de Regulamentul (UE) nr. 589/2008, iar criteriile pentru practicile de monitorizare a pieței sunt prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

Monitorizarea pieței

La reuniunea lunară a Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole, Comisia Europeană prezintă situația pieței în sectorul ouălor. UE monitorizează piața ouălor pentru a identifica o eventuală instabilitate, pentru a oferi informații precise fermierilor și prelucrătorilor cu privire la situația pieței și pentru a contribui la luarea deciziilor în materie de politici publice.

Monitorizarea pieței în practică

Fiecare țară din UE trebuie să prezinte Comisiei Europene, până cel târziu la ora 12:00 (CET) în fiecare miercuri, prețul cu ridicata pentru ouăle de găini de clasa A crescute în baterii (prețul mediu pentru ouă mari și medii), exprimate per 100 kg.

Prețurile sunt notificate pentru produse în centrele de ambalare. În cazul în care producția în baterii nu mai este reprezentativă, țara din UE în cauză notifică prețul cu ridicata pentru ouăle de clasa A produse de găini ouătoare crescute în hale la sol, exprimat per 100 kg.

Acest criteriu este specificat în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185.

Informații pe aceeași temă

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Descărcați
Market situation for eggs
English
(HTML)
Descărcați
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Descărcați
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Descărcați

Comitete

Diferite comitete formate din reprezentanți ai guvernelor și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene se întâlnesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei Europene de a adopta acte de punere în aplicare este exercitată sub controlul țărilor UE.

Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta despre domenii cum ar fi evoluția prețurilor de pe piață, producția și schimburile comerciale din țările UE și din țările terțe.

Grupul de dialog civil și grupul de lucru privind produsele de origine animală au rolul de a asista Comisia în menținerea unui dialog periodic referitor la toate aspectele legate de ouă.