Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Prezentare generală

În Uniunea Europeană există peste 350 de milioane de găini ouătoare. Acestea produc anual aproape 6,7 milioane de tone de ouă. UE susține producătorii de ouă prin standarde de comercializare și, ocazional, prin măsuri de sprijinire a pieței.

Sectorul ouălor este inclus în organizarea comună a piețelor și nu a făcut niciodată obiectul plăților legate de producție sau al cotelor de producție.

Standardele de comercializare

UE a creat standarde de comercializare pentru ouă. Acestea au fost concepute pentru a garanta o calitate înaltă constantă a produselor, pentru-i a proteja pe consumatori și pentru a asigura coerența standardelor pe piața UE.

Regulamentele UE prevăd norme detaliate pe care trebuie să le respecte ouăle pentru a putea fi comercializate în UE. Ele precizează, în general:

  • cum trebuie marcate ouăle și ambalajele de ouă;
  • cum trebui clasificate ouăle în funcție de calitate și greutate;
  • cum trebuie să funcționeze centrele de ambalare;
  • cum trebuie ambalate, depozitate, transportate și prezentate ouăle care se vând cu amănuntul.

Comerț

Ouăle importate din țări terțe sunt supuse taxelor la import. În cadrul acordurilor comerciale internaționale și bilaterale, UE aplică un sistem de contingente la import cu alocări specifice pe țări sau valabile pentru toți producătorii (regim tarifar „erga omnes”).

Importul de ouă pentru consum din țări terțe este permis, dar ele trebuie să îndeplinească anumite condiții privind sănătatea animală și siguranța alimentară. Ouăle de consum trebuie să respecte și normele privind standardele de comercializare.

Temei juridic

Ouăle intră în categoria produselor reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind organizarea comună a piețelor agricole. Standardele de comercializare sunt detaliate de Regulamentul (CE) nr. 589/2008 al Comisiei, iar criteriile pentru practicile de monitorizare a pieței sunt prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei.

Monitorizarea pieței

La reuniunea lunară a Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole, Comisia Europeană prezintă situația pieței în sectorul ouălor. UE monitorizează piața ouălor pentru a identifica o eventuală instabilitate, pentru a oferi informații precise fermierilor și prelucrătorilor cu privire la situația pieței și pentru a contribui la luarea deciziilor în materie de politici publice.

Monitorizarea pieței în practică

Fiecare țară din UE trebuie să prezinte Comisiei Europene, până cel târziu la ora 12:00 (CET) în fiecare miercuri, prețul cu ridicata pentru ouăle de găini de clasa A crescute în baterii (prețul mediu pentru ouă mari și medii), care se aplică în prezent per 100 kg.

Prețurile sunt furnizate pentru produse în centrele de ambalare. În cazul în care producția în baterii nu mai este reprezentativă, țara din UE în cauză furnizează prețul cu ridicata pentru ouăle de clasa A produse de găini ouătoare crescute în hale la sol, care se aplică per 100 kg.

Acest lucru este specificat în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1185 al Comisiei.

Informații pe aceeași temă

Situația pieței ouălor (engleză, PDF)

Prețurile săptămânale la ouă pe piață (engleză, XLSX)

12 IUNIE 2024
Dashboard: Eggs
10 MAI 2022
Laying hens by way of keeping

Comitete

Diferite comitete alcătuite din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei se reunesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

Grupul de experți privind piețele agricole se reunește periodic pentru a discuta despre chestiuni precum evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extracomunitar.

Grupul de dialog civil privind producția animalieră asistă Comisia în menținerea unui dialog periodic referitor la toate aspectele legate de ouă.