Skip to main content
Agriculture and rural development

Ülevaade

Euroopa Liidus on üle 350 miljoni munakana. Munakanad toodavad igal aastal ligikaudu 6,7 miljonit tonni muna. EL toetab munatootjaid turustamisstandardite ja mõnikord ka mõne turutoetusmeetme kaudu.

Munad on hõlmatud ühise turukorraldusega ja nende suhtes ei ole kunagi kohaldatud tootmisega seotud toetusi või tootmiskvoote.

Turustamisstandardid

EL on kehtestanud munade turustamisstandardid. Need on välja töötatud selleks, et tagada toote kõrge kvaliteet, kaitsta tarbijaid ning et kogu ELi turul kehtiksid ühtsed standardid.

ELi määrustes on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad tingimuste kohta, millele ELis turustatavad munad peavad vastama. Üldiselt täpsustatakse neis, kuidas:

  • tuleks mune ja pakendeid märgistada;
  • tuleks munad liigitada klassidesse nende kvaliteedi ja kaalu järgi;
  • pakendamiskohad peavad toimima;
  • munad tuleb pakendada, ladustada, transportida ja jaemüügiks esitada.

Kauplemine

Kolmandatest riikidest imporditud munade suhtes kohaldatakse imporditollimakse. Rahvusvaheliste ja kahepoolsete kaubanduslepingute raames rakendab EL impordikvootide süsteemi, mille puhul on kindlaks määratud konkreetsete riikide kvoodid või mis on avatud kõikidele tootjatele (erga omnes).

Tarbimiseks ette nähtud munade import kolmandatest riikidest on lubatud, kuid need peavad vastama konkreetsetele tingimustele seoses loomatervise ja toiduohutusega. Toidumunad peavad vastama ka turustamisstandarditega seotud eeskirjadele.

Õiguslik alus

Munad kuuluvad ELi määruse 1308/2013 (põllumajandusturgude ühise korralduse kohta) kohaldamisalasse. Turustamisstandardeid käsitletakse täiendavalt ELi määruses 589/2008 ning turujärelevalve teostamise kriteeriumid on sätestatud ELi rakendusmääruses 2017/1185.

Turujärelevalve

Igakuiselt toimuvatel põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtumistel tutvustab Euroopa Komisjon turuolukorda munasektoris. EL teostab järelevalvet munaturu üle, et tuvastada turu ebastabiilsus, anda põllumajandustootjatele ja töötlejatele täpset teavet turuolukorra kohta ning aidata kaasa riiklikule poliitikakujundamisele.

Turujärelevalve praktikas

Iga ELi riik peab igal kolmapäeval hiljemalt kl 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) esitama Euroopa Komisjonile puuris peetavate kanade A-klassi munade (L- ja M-klassi munad) hulgihinna 100 kg toote kohta.

Hinnad edastatakse pakendamiskohtades olevate toodete kohta. Kui puuris peetavate kanade toodang ei ole enam tüüpiline, teatab asjaomane ELi riik õrrekanalates peetavate munakanade A-klassi munade hulgihinna, väljendatuna 100 kg toote kohta.

Nimetatud kriteeriume on täpsustatud ELi rakendusmääruses 2017/1185.

Lisateave

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Laadige alla
Market situation for eggs
English
(HTML)
Laadige alla
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Laadige alla
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Laadige alla

Komiteed

Erinevad komiteed, mis koosnevad valitsuste esindajatest ja mille eesistujaks on Euroopa Komisjoni esindaja, kohtuvad korrapäraselt, et tagada, et Euroopa Komisjon võtab rakendusakte vastu ELi riikide kontrolli all.

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee kohtub korrapäraselt, et arutada selliseid küsimusi nagu turuhindade areng, tootmine ja kauplemine ELis ning kolmandates riikides.

Kodanikuühiskonnaga loomsete saaduste üle dialoogi pidamise rühm abistab komisjoni korrapäraste dialoogide pidamisega kõigi munadega seotud küsimuste üle.