Skip to main content
Agriculture and rural development

Přehled

V Evropské unii je více než 350 milionů nosnic, které každý rok snesou zhruba 6,7 milionu tun vajec. Producenty vajec EU podporuje prostřednictvím obchodních norem a příležitostně také určitými opatřeními na podporu trhu.

Vejce spadají pod společnou organizaci zemědělských trhů a nikdy se na ně nevztahovaly platby vázané na produkci ani produkční kvóty.

Obchodní normy

V EU platí pro vejce obchodní normy, které byly navrženy tak, aby zajistily trvale vysokou kvalitu produktů, chránily spotřebitele a zaručovaly konzistentnost norem na celém trhu EU.

Předpisy EU stanoví podrobné podmínky, jež musí vejce splňovat, aby mohla být na trhu EU nabízena. V zásadě určují:

  • jak mají být vejce a obaly označeny,
  • jak mají být vejce tříděna podle kvality a hmotnosti,
  • jak mají fungovat balírny,
  • jak mají být vejce balena, skladována, přepravována a nabízena k maloobchodnímu prodeji.

Obchod

Vejce dovážená ze třetích zemí podléhají dovoznímu clu. V rámci mezinárodních a dvoustranných obchodních dohod uplatňuje EU systém dovozních kvót přidělovaných jednotlivým zemím nebo otevřených všem producentům (erga omnes).

Dovoz vajec určených ke spotřebě ze zemí mimo EU je povolen, musí však splňovat určité podmínky z oblasti zdraví zvířat a bezpečnosti potravin. Konzumní vejce musí splňovat také podmínky související s obchodními normami.

Právní základ

Vejce patří mezi produkty, na něž se vztahuje nařízení EU 1308/2013 o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty. Obchodní normy jsou dále rozpracovány v nařízení EU 589/2008, zatímco kritéria sledování trhu jsou obsažena v prováděcím nařízení EU 2017/1185.

Sledování trhu

Evropská komise předkládá informace o situaci na trhu s vejci na měsíčních zasedáních Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů. Evropská unie sleduje trh s vejci, aby včas odhalila jeho případnou nestabilitu, mohla zemědělcům a zpracovatelům poskytovat přesné informace o situaci na trhu a přispívat k přijímání rozhodnutí v oblasti veřejné politiky.

Sledování trhu v praxi

Každá země EU musí Evropské komisi každou středu nejpozději do 12:00 hodin (SEČ) předkládat velkoobchodní cenu vajec třídy A od nosnic v klecích (průměr kategorií L a M), vyjádřenou za 100 kg vajec.

Oznamují se ceny produktů v balírnách. Pokud už produkce nosnic v klecích není reprezentativní, oznámí daný členský stát velkoobchodní cenu vajec třídy A vyprodukovaných nosnicemi chovanými v halách, vyjádřenou za 100 kg vajec.

Toto kritérium je specifikováno v prováděcím nařízení EU 2017/1185.

Související informace

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Stáhnout
Market situation for eggs
English
(HTML)
Stáhnout
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Stáhnout
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Stáhnout

Výbory

Aby byla zaručena kontrola zemí EU nad tím, jak Evropská komise vykonává svou pravomoc k přijímání prováděcích aktů, zasedají pravidelně různé výbory, které jsou složeny ze zástupců vlád a kterým předsedá zástupce Evropské komise.

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů vede pravidelně jednání o tématech, jako je vývoj tržních cen, produkce a obchodu v EU a zemích mimo EU.

Skupina pro občanský dialog zaměřená na živočišné produkty pomáhá Komisi vést pravidelný dialog o veškerých tématech týkajících se vajec.