Skip to main content
Agriculture and rural development

Apžvalga

Europos Sąjungoje auginama daugiau kaip 350 mln. vištų dedeklių. Kasmet vištos dedeklės padeda beveik 6,7 mln. tonų kiaušinių. ES remia kiaušinių gamintojus nustatydama prekybos standartus ir kartais taikydama tam tikras rinkos rėmimo priemones.

Kiaušiniams taikomos bendro rinkos organizavimo nuostatos ir niekada nebuvo taikomos susijusios išmokos ar gamybos kvotos.

Prekybos standartai

ES yra nustačiusi prekybos kiaušiniais standartus, kuriais siekiama užtikrinti aukštą produkto kokybę, vartotojų apsaugą ir nuoseklų jų taikymą visoje ES rinkoje.

ES reglamentuose nustatytos išsamios taisyklės, kurias kiaušiniai turi atitikti, kad jais būtų galima prekiauti ES. Bendrai jomis nurodoma, kaip:

  • kiaušiniai ir pakuotės turėtų būti paženklinti;
  • kiaušiniai turėtų būti rūšiuojami pagal kokybę ir svorį;
  • pakavimo stotys turi veikti;
  • kiaušiniai turi būti supakuoti, laikomi, vežami ir pateikiami mažmeninei prekybai.

Prekyba

Iš trečiųjų šalių importuojamiems kiaušiniams taikomi importo muitai. Remdamasi tarptautiniais ir dvišaliais prekybos susitarimais ES taiko importo kvotų sistemą, pagal kurią kvotos nustatomos konkrečioms šalims arba visiems gamintojams (erga omnes).

Leidžiama iš ES nepriklausančių šalių importuoti vartoti skirtus kiaušinius, tačiau jie turi atitikti konkrečias sąlygas, taikomas gyvūnų sveikatai ir maisto saugai. Valgomieji kiaušiniai taip pat turi atitikti taisykles, susijusias su prekybos standartais.

Teisinis pagrindas

Kiaušiniai priklauso produktams, kuriems taikomas Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo. Prekybos standartai toliau plėtojami Reglamentu (ES) Nr. 589/2008, o rinkos stebėsenos praktikos kriterijai nurodyti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1185.

Rinkos stebėsena

Kas mėnesį vykstančiuose Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komiteto posėdžiuose Europos Komisija pristato rinkos padėtį kiaušinių sektoriuje. ES stebi kiaušinių rinką, siekdama nustatyti rinkos nestabilumo požymius, pateikti tikslią informaciją ūkininkams bei perdirbėjams apie padėtį rinkoje ir padėti priimti viešosios politikos sprendimus.

Praktinė rinkos stebėsena

Kiekviena ES šalis turi kiekvieną trečiadienį, iki 12.00 val. Vidurio Europos laiku, pateikti ES Komisijai narvuose laikomų vištų A klasės kiaušinių didmeninę kainą už 100 kg produkto (vidutinę didelių ir vidutinio dydžio kiaušinių kainą).

Teikiama informacija apie pakavimo punktuose esančių produktų kainas. Kai narvuose laikomų vištų kiaušiniai nebegali būti laikomi tipiniais produktais, atitinkama ES šalis teikia informaciją apie vištų dedeklių, laikomų ant kraiko, A klasės kiaušinių didmeninę kainą už 100 kg produkto.

Šie kriterijai nurodyti Įgyvendinimo reglamente (ES) 2017/1185.

Susijusi informacija

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
Market situation for eggs
English
(HTML)
Parsisiųsdinti
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Parsisiųsdinti
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Parsisiųsdinti

Komitetai

[node:175773:view-mode:teaser]{Laying hens by way of keeping as Teaser}

Įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Europos Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius, siekiant užtikrinti, kad Europos Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitetas reguliariai susitinka aptarti tokių sričių, kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse, klausimus.

Pilietinio dialogo grupė ir gyvūninės kilmės produktų darbo grupė toliau padeda Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą visais su kiaušiniais susijusiais klausimais.