Skip to main content
Agriculture and rural development

Kananmunat

Yleiskatsaus

Euroopan unionissa on yli 350 miljoonaa munivaa kanaa. Munivat kanat tuottavat vuosittain lähes 6,7 miljoonaa tonnia kananmunia. EU tukee kananmunantuottajia kaupan pitämistä koskevilla vaatimuksilla ja satunnaisesti markkinatukitoimenpiteillä.

Kananmuniin sovelletaan yhteistä markkinajärjestelyä. Niihin ei ole koskaan sovellettu tuotantoon sidottuja tukia tai tuotantokiintiöitä.

Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:lla on kananmunien kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia. Niiden tarkoituksena on taata tuotteen jatkuvasti korkea laatu, suojella kuluttajia ja varmistaa, että vaatimukset ovat yhdenmukaisia koko EU:n markkinoilla.

EU:n asetuksissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joiden vaatimukset kananmunien on täytettävä, jotta niitä voidaan pitää kaupan EU:ssa. Yleisesti ottaen niissä täsmennetään,

  • miten kananmunat ja pakkaukset on merkittävä;
  • miten kananmunat on luokiteltava laadun ja painon mukaan;
  • miten pakkausasemien on toimittava;
  • miten kananmunat on pakattava, varastoitava, kuljetettava ja esitettävä vähittäismyyntiä varten.

Kauppa

Kolmansista maista tuotaviin kananmuniin sovelletaan tuontitulleja. EU:lla on kansainvälisten ja kahdenvälisten kauppasopimusten puitteissa tuontikiintiöjärjestelmä, jossa on erityiset maakohtaiset kiintiöt tai joka on avoin kaikille tuottajille (erga omnes).

Kananmunien tuonti kulutukseen EU:n ulkopuolisista maista on sallittua, mutta niiden on täytettävä eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat erityisedellytykset. Syötäväksi tarkoitettujen kananmunien on täytettävä myös kaupan pitämistä koskeviin vaatimuksiin liittyvien sääntöjen vaatimukset.

Oikeusperustat

Kananmunat ovat maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia täsmennetään asetuksessa (EY) N:o 589/2008, kun taas markkinoiden seurannan käytäntöjä koskevat kriteerit on esitetty täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185.

Markkinoiden seuranta

Euroopan komissio esittelee maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean kuukausittaisessa kokouksessa kananmuna-alan markkinatilannetta. EU seuraa kananmunamarkkinoita voidakseen havaita markkinoiden epävakauden, antaa kananmunantuottajille ja -jalostajille täsmällistä tietoa markkinatilanteesta ja auttaa julkisessa päätöksenteossa.

Markkinoiden seuranta käytännössä

Kunkin EU-maan on toimitettava Euroopan komissiolle joka keskiviikko viimeistään klo 12:00 (Keski-Euroopan aikaa) häkkikanojen A-luokan munien tukkuhinta (suurten ja keskikokoisten munien keskiarvo) ilmaistuna 100 kilogrammalta.

Hinnat on ilmoitettava tuotteista pakkaamossa. Jos häkkituotanto ei enää ole edustavaa, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava lattiakanaloissa pidettävien munivien kanojen A-luokan munien tukkuhinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta.

Nämä kriteerit määritellään täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185.

Lisätietoa

Dashboard: Eggs
English
(1.57 MB - PDF)
Lataa
Market situation for eggs
English
(HTML)
Lataa
Weekly market prices for eggs
English
(HTML)
Lataa
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Lataa

Komiteat

Useat komiteat, jotka koostuvat hallitusten edustajista, ja joita johtaa Euroopan komission edustaja, tapaavat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä EU-maiden valvonnassa.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti käsittelemään muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.

Kansalaisvuoropuheluryhmän ja eläintuotteita käsittelevän työryhmän tehtävänä on edelleen avustaa komissiota säännöllisen vuoropuhelun ylläpitämisessä kaikista kananmuniin liittyvistä kysymyksistä.