Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Yleiskatsaus

Euroopan unionissa on yli 350 miljoonaa munivaa kanaa. Munivat kanat tuottavat vuosittain lähes 6,7 miljoonaa tonnia kananmunia. EU tukee kananmunantuottajia kaupan pitämistä koskevilla vaatimuksilla ja satunnaisesti markkinatukitoimenpiteillä.

Kananmuniin sovelletaan yhteistä markkinajärjestelyä. Niihin ei ole koskaan sovellettu tuotantoon sidottuja tukia tai tuotantokiintiöitä.

Kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:lla on kananmunien kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet laatu säilyy korkeana, kuluttajia suojellaan ja vaatimukset ovat yhdenmukaisia koko EU:n markkinoilla.

EU:n asetuksissa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, joiden vaatimukset kananmunien on täytettävä, jotta niitä voidaan pitää kaupan EU:ssa. Yleisesti ottaen niissä täsmennetään,

  • miten kananmunat ja kananmunapakkaukset on merkittävä;
  • miten kananmunat on luokiteltava laadun ja painon mukaan;
  • miten pakkausasemien on toimittava;
  • miten kananmunat on pakattava, varastoitava, kuljetettava ja esitettävä vähittäismyyntiä varten.

Kauppa

Kolmansista maista tuotaviin kananmuniin sovelletaan tuontitulleja. EU:lla on kansainvälisten ja kahdenvälisten kauppasopimusten puitteissa tuontikiintiöjärjestelmä, jossa on erityiset maakohtaiset kiintiöt. Nämä kiintiöt ovat avoimia kaikille tuottajille (erga omnes).

Kananmunien tuonti kulutukseen EU:n ulkopuolisista maista on sallittua, mutta niiden on täytettävä eläinten terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat erityisedellytykset. Syötäväksi tarkoitettujen kananmunien on täytettävä myös kaupan pitämistä koskeviin vaatimuksiin liittyvät säännöt.

Oikeusperustat

Kananmunat ovat maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita. Kaupan pitämistä koskevia vaatimuksia täsmennetään komission asetuksessa (EY) N:o 589/2008, kun taas markkinoiden seurannan käytäntöjä koskevat kriteerit on esitetty komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185.

Markkinoiden seuranta

Euroopan komissio esittelee maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitean kuukausittaisessa kokouksessa kananmuna-alan markkinatilannetta. EU seuraa kananmunamarkkinoita voidakseen havaita markkinoiden epävakauden, antaa kananmunantuottajille ja -jalostajille täsmällistä tietoa markkinatilanteesta ja auttaa julkisessa päätöksenteossa.

Markkinoiden seuranta käytännössä

Kunkin EU-maan on toimitettava Euroopan komissiolle joka keskiviikko viimeistään klo 12:00 (Keski-Euroopan aikaa) häkkikanojen A-luokan munien tukkuhinta (suurten ja keskikokoisten munien keskiarvo) ilmaistuna nykyisin 100 kilogrammalta.

Hinnat ilmoitetaan tuotteista pakkaamossa. Jos häkkituotanto ei enää ole edustavaa, asianomaisen EU-maan on ilmoitettava lattiakanaloissa pidettävien munivien kanojen A-luokan munien tukkuhinnat ilmaistuna 100 kilogrammalta.

Asiaa koskevat määräykset ovat komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/1185.

Lisätietoa

Munien markkinatilanne (englanti, pdf)

Munien i markkinahinta (englanti, xlsx)

29. MARRASKUUTA 2023
Dashboard: Eggs
English
(885.22 KB - PDF)
Lataa
10. TOUKOKUUTA 2022
Laying hens by way of keeping
English
(913.08 KB - XLSX)
Lataa

Komiteat

Useat komiteat, jotka koostuvat jäsenmaiden hallitusten edustajista ja joiden puheenjohtajana toimii Euroopan komission edustaja, kokoontuvat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio vastaa velvollisuuksiensa mukaisesti täytäntöönpanosäädösten hyväksymisestä EU-maiden valvonnassa.

Maatalousmarkkinoiden asiantuntijaryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan muun muassa markkinahintojen, tuotannon ja kaupan kehityksestä EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.

Eläintuotantoa käsittelevä kansalaisvuoropuheluryhmä avustaa komissiota pitämällä yllä säännöllistä vuoropuhelua kaikista siipikarjaan liittyvistä kysymyksistä.