Skip to main content
Agriculture and rural development

Landsbygdsprogram per land

EU-länderna tar fram sina egna landsbygdsprogram för att tillgodose nationella och regionala behov inom EU:s gemensamma prioriteringar.

Programmens genomförande

EU-länderna genomför nationella och regionala landsbygdsprogram som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och nationella budgetar.

Ejflus budget för programperioden 2014–2020 var ungefär 100 miljarder euro. Enligt övergångsförordningen för den gemensamma jordbrukspolitiken (antagen den 23 december 2020) har landsbygdsprogrammen förlängts på vissa villkor till 2021 och 2022. Under de åren kommer programmen att få 26,9 miljarder euro från Ejflus budget för 2021–2027 och ett extra anslag på 8,1 miljarder euro från återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU. Tack vare förlängningen kommer många av projekten i landsbygdsprogrammen att fortsätta att löpa fram till slutet av 2025.

Från och med 2023 kommer alla nya landsbygdsåtgärder att ingå i de nationella strategiska planerna för jordbrukspolitiken. Varje nationell plan kommer att utgå från viktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga mål för jordbruket, skogsbruket och landsbygden i EU.

Länder

Storbritannien är sedan den 1 februari 2020 inte längre medlem i EU. Efter utträdet omfattades Storbritannien av en övergångsperiod som löpte ut den 31 december 2020. Landsbygdsprogrammen under den pågående programperioden 2014–2020 fortsätter i Storbritannien tills de avslutas kring 2023.

Storbritannien

Documents

Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Ladda ner

Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Ladda ner

Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Ladda ner

2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Ladda ner