Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Programmer for udvikling af landdistrikter i de enkelte lande

EU-landene udarbejder deres egne programmer for udvikling af landdistrikterne for at opfylde nationale og regionale behov inden for rammerne af de fælles EU-prioriteter.

Gennemførelse af programmer

EU-landene gennemfører nationale og regionale programmer til udvikling af landdistrikter, som samfinansieres via Den Europæiske Fond for Udvikling af landdistrikter (ELFUL) og de nationale budgetter.

ELFUL's budget for perioden 2014-2020 var på ca. 100 mia. euro. I henhold til overgangsforordningen for FLP (vedtaget den 23. december 2020), er de regionale programmer til udvikling af landdistrikter blevet betinget forlænget i 2021 og 2022. I løbet af de to år bliver de regionale programmer til udvikling af landdistrikter tilført 26,9 mia. euro fra ELFUL's budget for 2021-2027 og yderligere 8,1 mia. euro fra genopretningsinstrumentet NextGenerationEU. Med forlængelsen kommer mange af de projekter og ordninger, der indgår i de regionale programmer til udvikling af landdistrikter, til at løbe frem til udgangen af 2025.

Fra 2023 og frem vil alle foranstaltninger vedrørende udvikling af landdistrikter blive indarbejdet i de nationale strategiplaner for den fælles landbrugspolitik. De enkelte nationale planer er bygget op omkring centrale sociale, miljømæssige og økonomiske målsætninger for landbrug, skovbrug og landdistrikter i EU.

Lande

Den 1. februar 2020 trådte Storbritannien ud af EU. Efter Storbritanniens udtræden startede en overgangsperiode, der løb frem til den 31. december 2020. Programmerne for udvikling af landdistrikterne for den nuværende programperiode 2014-2020 løber i Storbritannien frem til afslutningen (omkring 2023).

Storbritannien

Documents

 

25. NOVEMBER 2019
Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Download

 

25. NOVEMBER 2019
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Download

 

25. NOVEMBER 2019
Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Download

 

25. NOVEMBER 2019
2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Download

Arrangementer

  • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

  • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)
  • Livestreaming tilgængelig