Skip to main content
Agriculture and rural development

Programele de dezvoltare rurală, pe țări

Țările UE își pregătesc propriile programe de dezvoltare rurală pentru a răspunde nevoilor naționale și regionale, respectând prioritățile comune ale UE.

Implementarea programelor

Țările UE aplică programe naționale și regionale de dezvoltare rurală (PDR), care sunt cofinanțate din Fondul european pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din bugetele naționale.

Bugetul FEADR pentru perioada de programare 2014-2020 s-a ridicat la aproximativ 100 de miliarde EUR. În temeiul regulamentului PAC de tranziție (adoptat la 23 decembrie 2020), programele de dezvoltare rurală au fost prelungite condiționat pentru 2021 și 2022. În acești ani, programele de dezvoltare rurală vor beneficia de 26,9 miliarde EUR din bugetul FEADR pentru perioada 2021-2027 și de încă 8,1 miliarde EUR din instrumentul de redresare NextGenerationEU. Ca urmare a acestei prelungiri, multe dintre proiectele și schemele incluse în programele de dezvoltare rurală vor continua să se deruleze până la sfârșitul anului 2025.

Începând din 2023, toate noile acțiuni de dezvoltare rurală vor fi incluse în planurile strategice PAC naționale. Fiecare plan național se va axa pe o serie de obiective sociale, economice și de mediu de importanță majoră pentru agricultura, silvicultura și zonele rurale din UE.

Țări

De la 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai este stat membru al Uniunii Europene. Până la 31 decembrie 2020, este o perioadă de tranziție. Programele de dezvoltare rurală pentru perioada de programare în curs (2021-2020) vor continua să se deruleze în Regatul Unit până la sfârșit (aproximativ până în 2023).

Regatul Unit

Documents

 

25 NOIEMBRIE 2019
Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Descărcați

 

25 NOIEMBRIE 2019
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Descărcați

 

25 NOIEMBRIE 2019
Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Descărcați

 

25 NOIEMBRIE 2019
2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Descărcați