Skip to main content
Agriculture and rural development

Programy rozvoja vidieka podľa krajín

Krajiny EÚ pripravujú svoje vlastné programy rozvoja vidieka s cieľom uspokojiť vnútroštátne a regionálne potreby v rámci spoločných priorít EÚ.

Vykonávanie programov

Krajiny EÚ vykonávajú národné a regionálne programy rozvoja vidieka (PRV), ktoré sú spolufinancované z Európskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a z vnútroštátnych rozpočtov.

Rozpočet EPFRV na programové obdobie 2014 – 2020 predstavoval približne 100 miliárd EUR. Podľa prechodného nariadenia o SPP (prijatého 23. decembra 2020) sa PRV podmienečne predĺžili aj na roky 2021 a 2022. Počas týchto rokov sa PRV podporia z rozpočtu EPFRV na roky 2021 – 2027 sumou vo výške 26,9 miliardy EUR a z nástroja NextGenerationEU ďalšími 8,1 miliardami EUR. V dôsledku tohto predĺženia budú mnohé projekty a režimy, ktoré sú zahrnuté do programov rozvoja vidieka, pokračovať až do konca roka 2025.

Od roku 2023 sa všetky nové opatrenia na rozvoj vidieka začlenia do národných strategických plánov SPP. Každý národný plán bude vychádzať z kľúčových sociálnych, environmentálnych a hospodárskych cieľov pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a vidiecke oblasti EÚ.

Krajiny

Spojené kráľovstvo od 1. februára 2020 už nie je členom Európskej únie. Po vystúpení z Európskej únie vstúpilo Spojené kráľovstvo do prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 31. decembra 2020. Programy rozvoja vidieka týkajúce sa prebiehajúceho programového obdobia 2014 – 2020 budú v Spojenom kráľovstve naďalej fungovať až do ich ukončenia (okolo roku 2023).

Spojené kráľovstvo

Documents

 

25 NOVEMBER 2019
Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Stiahnuť

 

25 NOVEMBER 2019
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Stiahnuť

 

25 NOVEMBER 2019
Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Stiahnuť

 

25 NOVEMBER 2019
2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Stiahnuť