Skip to main content
Agriculture and rural development

Programy rozwoju obszarów wiejskich według kraju

Kraje UE przygotowują własne programy rozwoju obszarów wiejskich, które mają pozwolić im sprostać krajowym i regionalnym potrzebom w ramach wspólnych priorytetów UE.

Wdrażanie programów

Kraje UE wdrażają krajowe i regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich, które są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i budżetów krajowych.

Budżet EFRROW na okres programowania 2014–2020 wyniósł około 100 mld euro. Na mocy rozporządzenia przejściowego dotyczącego WPR (przyjętego 23 grudnia 2020 r.) obowiązywanie programów rozwoju obszarów wiejskich zostało warunkowo przedłużone do roku 2021 i 2022. W latach tych na programy rozwoju obszarów wiejskich przeznaczone zostanie 26,9 mld euro z budżetu EFRROW na lata 2021–2027 oraz dodatkowe 8,1 mld euro z instrumentu odbudowy gospodarki Next Generation EU. W związku z tym przedłużeniem wiele spośród projektów ujętych w programach rozwoju obszarów wiejskich będzie realizowanych do końca 2025 r.

Począwszy od 2023 r. wszystkie nowe działania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich zostaną włączone do krajowych planów strategicznych WPR. Bazą każdego planu krajowego będą cele społeczne, środowiskowe i gospodarcze w zakresie unijnego rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich.

Kraje

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim Unii Europejskiej. W momencie wyjścia z UE w relacjach z Wielką Brytanią rozpoczął się okres przejściowy, który zakończył się 31 grudnia 2020 r. Programy rozwoju obszarów wiejskich na bieżący okres programowania 2014–2020 będą kontynuowane w Wielkiej Brytanii do czasu ich zakończenia (około 2023 r.).

Wielka Brytania

Documents

 

25 LISTOPAD 2019
Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Pobierz

 

25 LISTOPAD 2019
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Pobierz

 

25 LISTOPAD 2019
Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Pobierz

 

25 LISTOPAD 2019
2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Pobierz