Skip to main content
Agriculture and rural development

Kaimo plėtros programos pagal šalis

ES šalys rengia savo kaimo plėtros programas, kad patenkintų nacionalinius ir regioninius poreikius atsižvelgdamos į bendrus ES prioritetus.

Programų įgyvendinimas

ES šalys įgyvendina nacionalines ir regionines kaimo plėtros programas, kurios bendrai finansuojamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir nacionalinių biudžetų lėšomis.

2014–2020 m. programavimo laikotarpio EŽŪFKP biudžetas sudarė apie 100 mlrd. EUR. Pagal BŽŪP pereinamojo laikotarpio reglamentą (priimtą 2020 m. gruodžio 23 d.) kaimo plėtros programos su sąlygomis pratęsiamos, kad būtų vykdomos 2021 ir 2022 m. Tais metais kaimo plėtros programoms iš 2021–2027 m. EŽŪFKP biudžeto bus skirta 26,9 mlrd. EUR, o pagal ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“ – dar 8,1 mlrd. EUR. Dėl šio pratęsimo daugelis į kaimo plėtros programas įtrauktų projektų ir schemų bus tęsiami iki 2025 m. pabaigos.

Nuo 2023 m. visi nauji kaimo plėtros veiksmai bus įtraukiami į nacionalinius BŽŪP strateginius planus. Kiekvienas nacionalinis planas bus grindžiamas pagrindiniais socialiniais, aplinkos ir ekonominiais ES žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių tikslais.

Šalys

Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra Europos Sąjungos narė. Jai išstojus, prasidėjo pereinamasis laikotarpis, kuris baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d. Dabartinio 2014–2020 m. programavimo laikotarpio kaimo plėtros programos Jungtinėje Karalystėje bus toliau vykdomos iki jų užbaigimo (apie 2023 m.).

Jungtinė Karalystė

Documents

 

25 LAPKRITIS 2019
Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

25 LAPKRITIS 2019
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

25 LAPKRITIS 2019
Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

 

25 LAPKRITIS 2019
2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Renginiai