Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Programi razvoja podeželja po državah

Države EU pripravijo svoje programe razvoja podeželja, da bi v okviru skupnih prednostnih nalog EU izpolnile svoje nacionalne in regionalne potrebe.

Izvajanje programov

Države EU izvajajo nacionalne in regionalne programe razvoja podeželja, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in nacionalnih proračunov.

Proračun EKSRP za programsko obdobje 2014–2020 je znašal približno 100 milijard evrov. V skladu s prehodno uredbo SKP (sprejeto 23. decembra 2020) so bili programi razvoja podeželja pogojno podaljšani za leti 2021 in 2022. V teh letih bodo programi razvoja podeželja prejeli 26,9 milijarde evrov iz proračuna EKSRP za obdobje 2021–2027 in dodatne 8,1 milijarde evrov iz instrumenta EU za okrevanje Next Generation EU. Zaradi tega podaljšanja se bodo številni projekti in sheme, vključeni v programe razvoja podeželja, izvajali do konca leta 2025.

Od leta 2023 naprej bodo vsi novi ukrepi za razvoj podeželja vključeni v nacionalne strateške načrte SKP. Vsak nacionalni načrt bo temeljil na ključnih socialnih, okoljskih in gospodarskih ciljih za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželska območja EU.

Države

Združeno kraljestvo od 1. februarja 2020 ni več država članica Evropske unije. Po izstopu iz EU je za Združeno kraljestvo veljalo prehodno obdobje, ki se je končalo 31. decembra 2020. Programi razvoja podeželja za trenutno programsko obdobje 2014–2020 se bodo v Združenem kraljestvu izvajali do zaključka, tj. okrog leta 2023.

Združeno kraljestvo

Documents

 

25. NOVEMBER 2019
Overview of the rural development programmes for 2014-20

 

25. NOVEMBER 2019
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe

 

25. NOVEMBER 2019
Rural development programmes per country

 

25. NOVEMBER 2019
2014-20 EAFRD funding per EU country