Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Maaelu arengu programmid riikide kaupa

ELi riigid koostavad oma maaelu arengu programmid, et rahuldada riiklikke ja piirkondlikke vajadusi ELi ühiste prioriteetide raames.

Programmide rakendamine

ELi riigid rakendavad riiklikke ja piirkondlikke maaelu arengu programme, mida kaasrahastakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ja riiklikest eelarvetest.

EAFRDi eelarveks 2014.–2020. aasta programmitöö perioodiks oli ligikaudu 100 miljardit eurot. 23. detsembril 2020 vastu võetud ÜPP üleminekumääruse kohaselt pikendati maaelu arengu programme tingimuslikult 2021. ja 2022. aasta puhul. Nende aastate jooksul eraldatakse maaelu arengu programmidele 26,9 miljardit eurot EAFRD eelarvest (2021–2027) ja täiendavalt 8,1 miljardit eurot taasterahastust Next Generation EU. Nimetatud pikendamise tõttu jätkatakse paljude maaelu arengu programmides sisalduvate projektide ja kavade rakendamist kuni 2025. aasta lõpuni.

Alates 2023. aastast kaasatakse kõik uued maaelu arengu meetmed riiklikesse ÜPP strateegiakavadesse. Iga riikliku kava keskmes on ELi põllumajanduse, metsanduse ja maapiirkondade sotsiaalsed, keskkonnaalased ja majanduslikud eesmärgid.

Riigid

Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam Euroopa Liidu liikmesriik. Pärast väljaastumist algas Ühendkuningriigi jaoks üleminekuperiood, mis lõppes 31. detsembril 2020. Programmitöö perioodi 2014–2020 maaelu arengu programme jätkatakse Ühendkuningriigis kuni nende lõpetamiseni (2023. aasta paiku).

Ühendkuningriik

Documents

 

25. NOVEMBER 2019
Overview of the rural development programmes for 2014-20

 

25. NOVEMBER 2019
Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe

 

25. NOVEMBER 2019
Rural development programmes per country

 

25. NOVEMBER 2019
2014-20 EAFRD funding per EU country