Skip to main content
Agriculture and rural development

Programy rozvoje venkova podle zemí

Země EU připravují své vlastní programy rozvoje venkova tak, aby odpovídaly vnitrostátním a regionálním potřebám v rámci společných priorit EU.

Provádění programů

Země EU provádějí celostátní a regionální programy rozvoje venkova, které jsou spolufinancovány z Evropského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a vnitrostátních rozpočtů.

Rozpočet EZFRV na programové období 2014–2020 dosáhl přibližně 100 miliard eur. Podle nařízení o přechodných ustanoveních v oblasti SZP (přijatého 23. prosince 2020) byly programy rozvoje venkova podmíněně prodlouženy na roky 2021 a 2022 . Během těchto let bude na programy rozvoje venkova poskytnuto 26,9 miliardy eur z rozpočtu EZFRV na období 2021–2027 a dalších 8,1 miliardy eur z nástroje NextGenerationEU na podporu oživení po pandemii. Vzhledem k tomuto prodloužení bude mnoho projektů a režimů zahrnutých v PRV pokračovat až do konce roku 2025.

Počínaje rokem 2023 budou všechna nová opatření v oblasti rozvoje venkova začleněna do vnitrostátních strategických plánů SZP. Každý národní plán se bude opírat o klíčové sociální, environmentální a hospodářské cíle pro zemědělství, lesnictví a venkovské oblasti EU.

Země

Spojené království přestalo být od 1. února 2020 členským státem Evropské unie. Tzv. přechodné období pak trvalo do 31. prosince 2020. Programy rozvoje venkova v rámci aktuálního programového období 2014–2020 poběží ve Spojeném království nadále až do jejich ukončení (přibližně v roce 2023).

Spojené království

Documents

Overview of the rural development programmes for 2014-20
English
(844.95 KB - PDF)
Stáhnout

Factsheet: the common agricultural policy – investing in rural Europe
English
(417.18 KB - PDF)
Stáhnout

Rural development programmes per country
English
(102.53 KB - PDF)
Stáhnout

2014-20 EAFRD funding per EU country
English
(248.77 KB - PDF)
Stáhnout