Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás

Általános tudnivalók  

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás a közös agrárpolitika 2023–2027-es programozási időszakában került bevezetésre. Ez az új jövedelemtámogatási mechanizmus az 1307/2013/EU rendelet szerinti alaptámogatási rendszer és egységes területalapú támogatási rendszer helyébe lépett.  

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás a következőkből áll: 

  • egy, az összes uniós országra nézve kötelező beavatkozástípus,

  • területalapú, termeléstől független, minden támogatható hektárra kifizetett éves támogatás, 

  • kifizetés, mely a gazdálkodók által bejelentett összes támogatható hektár után jár. 

Az EU-ban minden mezőgazdasági termelő igényt tarthat az alapszintű jövedelemtámogatásra.

A KAP a 2023–27-es időszakban

Az uniós országok a nemzeti szintű KAP stratégiai terveik révén hajtják végre a 2023–2027-es időszakra szóló közös agrárpolitikát. A fő szakpolitikai célkitűzések figyelembevételével mindegyik tagállam mennyiségi célokat határoz meg, és azok elérésére, a rendelkezésre álló uniós szintű opciók közül választva ún. „beavatkozásokat” (adott típusú intézkedéseket) alakít ki.  

A KAP stratégiai tervek növelik az ágazat ellenálló képességét azáltal, hogy az aktív mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések révén megfelelő jövedelmet biztosítanak számukra a fennmaradáshoz. A fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás egy kizárólag az EU költségvetéséből finanszírozott, területalapú, termeléstől független éves támogatás, amely elődjeihez hasonlóan a legfontosabb közös agrárpolitikai eszköz az uniós gazdák jövedelmének támogatására.

A támogatások függetlenítése a termelés mennyiségétől, környezetvédelmi és állatjóléti szempontok érvényesítése

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás nem függ az adott terület termelésétől. A jövedelemtámogatás termeléstől való függetlenítése egymást követő reformok révén valósult meg, így fokozatosan szűnt meg a kapcsolat a mezőgazdasági termelőknek nyújtott támogatás és az általuk előállított termékek típusa (és mennyisége) között. A termeléstől való függetlenítés révén az EU mezőgazdasági ágazata piacorientáltabbá vált, hiszen a gazdák a piaci kereslethez igazíthatják a termelésüket. Ezzel párhuzamosan fokozatosan a teljes jövedelemtámogatás folyósításának előfeltételévé vált, hogy a gazdák betartsanak bizonyos, elsősorban környezetvédelmi és állatjóléti követelményeket.

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás kifizetése

A jövedelemtámogatás főszabályként az aktív mezőgazdasági termelő által bejelentett támogatható hektáronkénti egységes összegként kerül kifizetésre. Azok az uniós országok azonban, amelyek a korábbi alaptámogatási rendszerükben támogatási jogosultságokat alkalmaztak, dönthetnek úgy, hogy továbbra is ezek alapján fogják nyújtani a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatást. 

A támogatási jogosultságokon alapuló rendszerben támogatás csak olyan támogatható hektárokra nyújtható, amelyekre vonatkozóan támogatási jogosultságot aktiváltak. A kifizetés összege a támogatási jogosultság értékén alapul.  

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatást mindenesetre differenciálni lehet a hasonló társadalmi-gazdasági vagy agronómiai jellemzőkkel rendelkező területek csoportjai szerint. Emellett a jogosultságokat használó uniós országokban a hektáronkénti összeg a jogosultságok értékétől és a belső konvergenciára vonatkozó szabályoktól függően továbbra is eltérő lehet.

A fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás céljai

Az európai mezőgazdasági üzemek jövedelme átlagosan jelentősen elmarad más gazdasági ágazatok szereplőinek jövedelmétől, és erősen változó. Az EU 27 tagállamában 2020-ban a mezőgazdasági termelők bruttó jövedelme átlagosan az uniós átlagbér 53%-át tette ki. A 2023–2027-es időszakban a termeléstől független jövedelemtámogatás a közös agrárpolitika kulcsfontosságú eleme, és a tervek szerint a (közvetlen kifizetések formájában nyújtott) jövedelemtámogatás közel 78%-a nem fog függeni a termeléstől. 

Az alapszintű jövedelemtámogatás biztonsági hálóként működik: minden aktív mezőgazdasági termelő számára garantálja, hogy az agrártevékenysége révén bizonyos szintű minimumjövedelemhez jusson. Az alapszintű jövedelemtámogatás hozzájárul az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) azon célkitűzéséhez, hogy megfelelő életszínvonalat biztosítson a mezőgazdaságból élők számára. Következésképpen az alapvető jövedelemtámogatás kulcsszerepet játszik az európai élelmezésbiztonság garantálásában is. 

Emellett a 2023–2027-es közös agrárpolitika egyik kiemelt célkitűzése, hogy javítsa a közvetlen kifizetések méltányosságát, eredményességét és hatékonyságát.

Scene at a farmers' market - farmer hands vegetables to a customer

A KAP támogatja a vidéki közösségeket, és elősegíti, hogy a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás be tudja tölteni szerepét, mely a társadalom egésze szempontjából létfontosságú.

Field with wild flower verge

A közös agrárpolitika céljai közé tartozik az éghajlatváltozás kezelése, a természeti erőforrások védelme és a biológiai sokféleség növelése az EU-ban.

a female farmer standing in a cowshed

A mezőgazdaság és az erdészet fenntartható gazdasági előnyöket biztosíthat a mezőgazdasági termelők, az erdőgazdálkodók és az EU egésze számára.

Egyéb jövedelemtámogatási kifizetések

A mezőgazdasági termelők számára a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatásra való jogosultság előfeltétele annak, hogy támogatásban részesüljenek a következő közvetlen kifizetési rendszerek keretében:

A rendelet 31. cikkének (7) bekezdése értelmében többletköltségek vagy elmaradt bevétel ellentételezése esetén az agrár-ökológiai programok szerinti támogatásnak nem előfeltétele az alapszintű jövedelemtámogatásra való jogosultság. A kedvezményezettnek azonban minden esetben valódi mezőgazdasági termelőnek, a megművelt területnek pedig közvetlen kifizetésre jogosult területnek kell lennie. 

Dokumentumok

2023. DECEMBER 21.
Factsheet on BISS: Basic income support for sustainability (BISS)

Események