Skip to main content
Agriculture and rural development

Integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER)

Az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer céljai

Az uniós költségvetés végrehajtására vonatkozó „megosztott irányítás” elve alapján az Európai Unió országai irányítják és ellenőrzik a mezőgazdasági termelőknek folyósított kifizetéseket. A fizetési rendszer irányításának központi eleme az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (IIER).

Az IIER feladatai a következők:

  • biztosítja, hogy a területalapú és állatállomány-alapú támogatási programok keretében finanszírozott támogatási ügyleteket helyesen hajtsák végre;
  • megelőzi, felfedezi és nyomon követi a szabálytalanságokat;
  • visszafizetteti a jogosulatlanul kifizetett összegeket;
  • támogatja a mezőgazdasági termelőket a megfelelő kérelmek benyújtásában.

Az uniós országok az igazgatási terhek csökkentése, valamint a hatékony és eredményes ellenőrzések biztosítása érdekében megfelelő technológiát alkalmaznak az IIER kialakításakor.

Az adófizetők pénzének ellenőrzése

A mezőgazdasági termelőknek nyújtott jövedelemtámogatás az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) származik. Az adófizetőket biztosítani kell arról, hogy az uniós országok az uniós költségvetés nagy részét igénybe vevő jövedelemtámogatást a megfelelő termelőknek adják, és a jogosulatlanul kifizetett összegeket visszafizettetik.

Az IIER elemei

Az IIER számos digitális és összekapcsolt adatbázisból áll, amelyek közül a legfontosabbak:

  • a mezőgazdasági parcellák azonosításának rendszere az uniós országokban (mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer, MePaR);
  • egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára, hogy grafikusan feltüntessék azokat a mezőgazdasági területeket, amelyekre támogatást kérnek (térinformatikai támogatási kérelem);
  • állatokra vonatkozó számítógépes adatbázis az állatállomány-alapú támogatási programokat alkalmazó uniós országokban;
  • integrált ellenőrzési rendszer, amely biztosítja a támogatási kérelmek szisztematikus ellenőrzését a számítógépes keresztellenőrzések és a mezőgazdasági üzemek fizikai ellenőrzése alapján (helyszíni ellenőrzések).

Az IIER folyamata

Az IIER biztosítja, hogy a jövedelemtámogatást valamennyi uniós országban egységes módon irányítsák és ellenőrizzék. Az IIER jellemzően egy éves folyamatra terjed ki, amely akkor kezdődik, amikor a mezőgazdasági termelők benyújtják az online kérelmet a jövedelemtámogatás iránt. A mezőgazdasági termelők támogatása érdekében e folyamat során a nemzeti közigazgatásoknak előre meghatározott információkat kell a termelők rendelkezésére bocsátani, amelyeket azok megerősíthetnek, korrigálhatnak vagy kiegészíthetnek.

Ezután a nemzeti hatóságok ellenőrzik, hogy a mezőgazdasági termelők megfelelnek-e a jövedelemtámogatás feltételeinek: adminisztratív ellenőrzésnek vetik alá az összes kérelmet, és helyszíni ellenőrzést végeznek a mezőgazdasági üzemek egy részénél.

Ezt követik a mezőgazdasági termelőknek történő kifizetések, ahol az adminisztratív és a mezőgazdasági üzemi ellenőrzések nyomán tett esetleges megállapításokat figyelembe veszik. Végül a nemzeti hatóságok a következő évre vonatkozó, előre kialakított támogatási kérelmeket naprakésszé teszik a tárgyév során gyűjtött információkkal.

Az EU tagállamai akkreditált kifizető ügynökségeken keresztül működtetik az IIER-t. A rendszer valamennyi (kötelező vagy nem kötelező) jövedelemtámogatási programra, valamint egyes vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozik, amelyeket a mezőgazdasági termelő birtokában lévő földterület nagysága vagy állatok száma alapján nyújtanak. Az uniós országok az IIER-t annak biztosítására is használhatják, hogy a mezőgazdasági termelők tiszteletben tartsák a kölcsönös megfeleltetésből következő követelményeket és előírásokat.

Kapcsolódó információk

Kölcsönös megfeleltetés

Szabályok

Az IIER létrehozására és fenntartására vonatkozó szabályokat: