Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS)

Ciljevi integriranog administrativnog i kontrolnog sustava

Države članice Europske unije (EU) odgovorne su za kontrolu plaćanja poljoprivrednicima i za upravljanje tim plaćanjima u svojoj zemlji u skladu s načelom „podijeljenog upravljanja”. Glavni je element sustava upravljanja plaćanjima integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS).

Sustavom IAKS:

  • osigurava se ispravno izvršavanje transakcija financiranih u okviru programa potpore na temelju broja hektara i životinja
  • sprečavaju se, otkrivaju i prate nepravilnosti
  • osigurava se povrat neopravdano isplaćenih iznosa
  • pomaže se poljoprivrednicima da pravilno podnose zahtjeve.

Kako bi smanjile administrativno opterećenje i osigurale učinkovite i djelotvorne kontrole, države članice EU-a koriste se odgovarajućom tehnologijom pri uspostavi vlastitog sustava IAKS.

Kontrola novca poreznih obveznika

Potpora dohotku poljoprivrednika isplaćuje se iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Budući da ta sredstva čine velik dio proračuna EU-a, porezni obveznici moraju biti sigurni da države članice EU-a dodjeljuju tu potporu odgovarajućim poljoprivrednicima i osiguravaju povrat svih neopravdano isplaćenih iznosa.

Elementi IAKS-a

IAKS se sastoji od više digitalnih i međusobno povezanih baza podataka, posebno:

  • sustava za identifikaciju svih poljoprivrednih parcela u državama članicama EU-a, koji se zove sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS)
  • sustava koji poljoprivrednicima omogućuje grafički prikaz poljoprivrednih područja za koja podnose zahtjev za potporu (zahtjev za geoprostornu potporu)
  • računalne baze podataka za životinje u državama članicama EU-a u kojima se primjenjuju programi potpore na temelju broja životinja
  • integriranog kontrolnog sustava kojim se osiguravaju sustavne provjere zahtjeva za potporu na temelju računalnih unakrsnih provjera i fizičkih kontrola na poljoprivrednim gospodarstvima (kontrole na terenu).

Postupak IAKS-a

IAKS-om se osigurava standardizirana kontrola potpore dohotku i upravljanje njome u svim državama EU-a. U pravilu IAKS podrazumijeva godišnji postupak, koji počinje podnošenjem elektroničkog zahtjeva poljoprivrednika za potporu dohotku. Kako bi se poljoprivrednicima pomoglo u tom procesu, nacionalne uprave moraju im pružiti prethodno utvrđene informacije koje oni mogu potvrditi, ispraviti ili dovršiti.

Zatim nacionalne uprave administrativnim provjerama svih zahtjeva i kontrolama na terenu uzorka poljoprivrednika provjeravaju ispunjavaju li poljoprivrednici uvjete za potporu dohotku.

Nakon toga se obavljaju plaćanja poljoprivrednicima, pri čemu se uzimaju u obzir svi nalazi administrativnih provjera i kontrola na terenu. Naposljetku, nacionalna uprava ažurira prethodno utvrđene zahtjeve za potporu za sljedeću godinu informacijama prikupljenima tijekom postupka u tekućoj godini.

Države članice EU-a IAKS-om upravljaju putem akreditiranih agencija za plaćanja. Sustav se primjenjuje na sve programe potpore dohotku (obvezne ili ne) te na određene mjere potpore ruralnom razvoju koje se dodjeljuju na temelju broja hektara ili životinja koje poljoprivrednik posjeduje. Države članice EU-a IAKS-om se koriste i kako bi osigurale da poljoprivrednici poštuju određene zahtjeve i standarde utvrđene u okviru višestruke sukladnosti.

Povezane informacije

Višestruka sukladnost

Pravila

Pravila o uspostavi i održavanju IAKS-a navedena su u: