Skip to main content
Agriculture and rural development

Áttekintés

A záróelszámolási eljárás rendszeres auditokból áll, amelyek célja annak ellenőrzése, hogy az uniós országok hogyan teljesítik a kifizetéseket, hogyan vetik ki az illetékeket, és hogyan fizettetik vissza a jogosulatlan kifizetéseket az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében.

Ez az eljárás lehetővé teszi az Európai Bizottságnak, hogy elsősorban helyszíni vizsgálatok révén ellenőrizze, hogy az uniós országok:

  • helyesen használták-e fel a rendelkezésre álló pénzeszközöket;
  • az uniós szabályoknak megfelelően fizették-e ki azokat a kedvezményezetteknek;
  • rendelkeznek-e olyan, jól működő irányítási és kontrollrendszerekkel, amelyek biztosítják, hogy a kifizetések szabályosak legyenek.

A Bizottság évente több mint száz ellenőrzést végez.

Kontrollrendszerek

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy nemzeti kifizető ügynökségeik a kifizetés előtt alaposan ellenőrizzék az összes igénylést.

Emellett integrált igazgatási és kontrollrendszert kell alkalmazniuk az uniós mezőgazdasági kifizetések többsége esetében, lehetőleg a legfejlettebb technikákat alkalmazva a mezőgazdasági területek légi vagy műholdas fényképezéssel történő ellenőrzésére, valamint a számítógépes adatbázisokban szereplő igénylések keresztellenőrzésére.

Azokra a kifizetésekre, melyek nem tartoznak ennek a rendszernek a hatálya alá, más típusú ellenőrzések vonatkoznak.

Pénzeszközök visszafizettetése

Szabálytalanságok vagy rendszeres hiányosságok feltárása esetén a Bizottság visszaköveteli az érintett ország által szabályellenesen kifizetett összeget (pénzügyi korrekciók). A pénzügyi korrekciók az eljárás kezdetét megelőző 24 hónapon belüli kifizetésekre is vonatkozhatnak.

Amennyiben az uniós költségvetést érintő veszteséget nem lehet pontosan kiszámítani, a korrekció mértéke a szóban forgó kifizetés 2%-ában, 5%-ában, 10%-ában vagy 25%-ában, vagy akár annál nagyobb mértékben is megállapítható. Ezért az uniós országok erősen ösztönözve vannak arra, hogy javítsák ellenőrzési rendszereik minőségét.

1996 óta, amikor is a rendszert a jelenlegi formájára módosították, összesen 37 határozatot fogadtak el, amelyekkel közel 8 milliárd EUR összeget zártak ki az uniós finanszírozásból. Az átlagos korrekciós arány pénzügyi évenként 1,5%.

Az uniós országok válaszadási joga

A Bizottság észrevételeket intéz az érintett uniós országhoz. Az uniós ország és a Bizottság információcserét folytat, amelyet kétoldalú találkozó követ.

A szabályszerűségi záróelszámolási határozat meghozatala előtt az eljárás lehetővé teszi az uniós ország számára, hogy a két álláspont összeegyeztetése érdekében valamennyi jelentős korrekciót megvizsgáltasson egy független szakértői testülettel (egyeztető testület).

A Bizottság elfogadhatja vagy elutasíthatja az egyeztető testület által megfogalmazott javaslatokat. Az eljárást hivatalos bizottsági határozat zárja le, amely ellen az uniós ország fellebbezhet. Jelenleg az Európai Unió Törvényszéke illetékes ezekben az ügyekben.

További információk

A mezőgazdasági költségvetés helyes kezelése" című tájékoztató áttekintést nyújt a mezőgazdasági kiadások nemzeti és uniós szintű irányítási és kontrollrendszereiről és ismerteti a különböző szereplők szerepét és felelősségi körét.