Skip to main content
Agriculture and rural development

Goedkeuring van rekeningen

Overzicht

De procedure voor de goedkeuring van de rekeningen bestaat uit regelmatige audits om na te gaan hoe de EU alle nodige betalingen doet, heffingen in rekening brengt en alle onverschuldigd betaalde bedragen terugvordert voor het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Door die procedure kan de Europese Commissie, vooral door inspecties ter plaatse, controleren of de EU-landen:

  • het geld correct hebben gebruikt
  • zich bij de betalingen aan de EU-regels hebben gehouden
  • goed functionerende beheers- en controlesystemen hebben om te zorgen dat de betalingen aan de begunstigden regelmatig zijn

De Commissie voert meer dan 100 audits per jaar uit.

Controlesystemen

De EU-landen moeten ervoor zorgen dat hun nationale betaalorganen alle aanvragen grondig controleren voordat zij geld overmaken.

Ze moeten ook zorgen voor een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor veruit de meeste EU-landbouwbetalingen, soms met geavanceerde technieken om velden te controleren met lucht- of satellietfotografie, en aanvragen checken in andere databanken.

De overige betalingen moeten op een andere manier worden gecontroleerd.

Invorderen van gelden

Als er afwijkingen of systematische tekortkomingen worden ontdekt, vordert de Commissie het fout bestede geld terug van het betrokken land ("financiële correcties"). Zulke financiële correcties zijn mogelijk voor betalingen tot 24 maanden vóór de start van de procedure.

Als niet precies kan worden berekend voor wel bedrag de EU-begroting benadeeld is, wordt een percentage van de betaling teruggevorderd, dat kan oplopen tot meer dan 25%. Er is dus een sterke drijfveer voor de EU-landen om hun controlesystemen te verbeteren.

Sinds 1996, toen het systeem zijn huidige vorm kreeg, zijn 37 besluiten goedgekeurd, waarbij in totaal bijna 8 miljard euro EU-geld teruggevorderd is. Het gemiddelde correctiepercentage per begrotingsjaar bedraagt 1,5%.

Recht van antwoord van de EU-landen

De Commissie stuurt haar opmerkingen naar het betrokken EU-land. Na de nodige correspondentie tussen het land en de Commissie, vindt een bilaterale vergadering plaats.

Voordat de Commissie het zogenaamde "conformiteitsgoedkeuringsbesluit" neemt, kan het betrokken EU-land alle significante correcties laten onderzoeken door een panel van onafhankelijke deskundigen ("bemiddelingsorgaan") om de twee standpunten bij elkaar te brengen.

De Commissie kan de voorstellen van het bemiddelingsorgaan accepteren of afwijzen. De procedure wordt afgesloten met een formeel besluit van de Commissie, maar daartegen kan een EU-land nog in beroep gaan. Momenteel is het Gerecht van de EU bevoegd voor deze zaken.

Meer informatie

De factsheet Managing the agriculture budget wisely geeft een overzicht van de systemen voor het beheer en de controle van landbouwuitgaven, zowel nationaal als op EU-niveau, en beschrijft de rol en taken van elke betrokken partij..