Skip to main content
Logotip Europske komisije
Agriculture and rural development

Pregled

Postupak poravnanja računa sastoji se od redovitih revizija radi kontrole načina kako države članice izvršavaju sva plaćanja, naplaćuju sve pristojbe i osiguravaju povrat svih neopravdanih plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Tim se postupkom Europskoj komisiji omogućuje da provjeri, prvenstveno inspekcijama na terenu, jesu li države članice EU-a:

  • pravilno iskoristile dostupna sredstva,
  • plaćanja izvršile u skladu s pravilima EU-a i
  • imaju li dobro funkcionirajuće sustave upravljanja i kontrole kojima se osigurava pravilnost plaćanja korisnicima.

Komisija svake godine provodi više od 100 revizija.

Sustavi kontrole

Države članice EU-a moraju osigurati da njihove nacionalne agencije za plaćanja temeljito provjere sve zahtjeve prije isplate plaćanja.

Također za većinu poljoprivrednih plaćanja EU-a moraju uspostaviti integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS), pri čemu se ponekad koriste najnaprednije tehnike za provjeru polja zračnim ili satelitskim fotografijama i unakrsnu provjeru potraživanja u računalnim bazama podataka.

Za plaćanja koja nisu obuhvaćena ovim sustavom primjenjuju se druge vrste kontrola.

Povrat sredstava

Ako se utvrde nepravilnosti ili sustavni propusti, Komisija od predmetne zemlje zahtijeva povrat nepravilno potrošenog iznosa (financijski ispravci). Financijski ispravci mogu uključivati plaćanja izvršena unutar razdoblja od 24 mjeseca prije početka postupka.

Ako se gubici za proračun EU-a ne mogu točno izračunati, ispravak se može odrediti u visini od 2 %, 5 %, 10 % ili 25 % predmetnog plaćanja ili više. Stoga je to snažan poticaj državama članicama Unije da poboljšaju kvalitetu svojih sustava kontrole.

Od izmjena 1996., kad je sustav dobio sadašnji oblik, doneseno je ukupno 37 odluka kojima je iz financiranja EU-a isključen iznos od gotovo 8 milijardi eura. Prosječna stopa ispravka po financijskoj godini iznosila je 1,5 %.

Pravo na odgovor država članica Unije

Komisija svoje primjedbe upućuje predmetnoj državi članici Unije. Država članica i Komisija razmjenjuju informacije, nakon čega slijedi bilateralni sastanak.

Prije donošenja odluke o potvrdi sukladnosti, državi članici Unije omogućeno je u okviru postupka da sve važnije ispravke ispita povjerenstvo neovisnih stručnjaka (tijelo za mirenje) kako bi se dva stajališta uskladila.

Komisija može prihvatiti ili odbiti prijedloge tijela za mirenje. Postupak je zaključen službenom odlukom Komisije na koju država članica EU-a može uložiti žalbu. Trenutačno je za ta pitanja nadležan Opći sud EU-a.

Više informacija

Informativni članak „Mudro upravljanje proračunom za poljoprivredu” pruža pregled sustavâ za upravljanje poljoprivrednim rashodima i njihovu provjeru na nacionalnoj razini i na razini EU-a te opisuje uloge i dužnosti različitih aktera.