Skip to main content
Agriculture and rural development

Prezentare generală

Procedura de verificare conturilor constă în audituri periodice pentru a controla modul în care țările UE efectuează toate plățile, încasează toate cotizațiile și recuperează toate plățile necuvenite în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Procedura permite Comisiei Europene să verifice, în principal prin intermediul inspecțiilor la fața locului, dacă țările UE:

  • au utilizat corect fondurile disponibile;
  • au efectuat plăți în conformitate cu normele UE;
  • dispun de sisteme funcționale de gestionare și control care asigură regularitatea plăților către beneficiari.

Comisia efectuează peste 100 de audituri în fiecare an.

Sistemele de control

Țările UE trebuie să se asigure că agențiile lor naționale de plăți verifică cu atenție toate creanțele înainte de efectuarea plății.

De asemenea, acestea trebuie să pună în aplicare un sistem integrat de administrare și control (IACS) pentru cea mai mare parte a plăților agricole din UE, utilizând uneori cele mai avansate tehnici de verificare a terenurilor agricole prin intermediul fotografiilor aeriene sau prin satelit și să efectueze verificări încrucișate ale creanțelor în bazele electronice de date.

Pentru plățile care nu se încadrează în acest sistem, se aplică alte tipuri de controale.

Recuperarea fondurilor

În cazul în care se constată anomalii sau deficiențe sistematice, Comisia recuperează suma cheltuită în mod necuvenit de la țara în cauză (corecții financiare). Corecțiile financiare pot include plăți afectate într-o perioadă de 24 de luni înainte de începerea procedurii.

În cazul în care pierderile pentru bugetul UE nu pot fi calculate cu precizie, corecția poate fi stabilită la 2 %, 5 %, 10 % sau 25 % din plata în cauză sau chiar mai mult. Prin urmare, există un stimulent puternic pentru ca țările UE să îmbunătățească calitatea sistemelor lor de control.

Din 1996, când sistemul a fost modificat pentru a lua forma sa actuală, au fost adoptate în total 37 de decizii, excluzând de la finanțarea din partea Uniunii o sumă de aproape 8 miliarde EUR. Rata de corecție medie pentru fiecare exercițiu financiar a fost de 1,5 %.

Dreptul de răspuns al țărilor UE

Comisia răspunde observațiilor țării UE în cauză. Există un schimb de informații între țara UE și Comisie, urmat de o reuniune bilaterală.

Înainte de luarea deciziei privind verificarea conformității, procedura permite țării UE să efectueze toate corecțiile semnificative examinate de un grup de experți independenți (organismul de conciliere) pentru a reconcilia cele două poziții.

Comisia poate accepta sau respinge propunerile formulate de organismul de conciliere. Procedura este închisă printr-o decizie oficială a Comisiei care poate fi atacată de către țara UE. În prezent, Tribunalul UE este instanța competentă în acest domeniu.

Informații suplimentare

Fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol” oferă o imagine de ansamblu asupra sistemelor de gestionare și control ale cheltuielilor agricole, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, și descrie rolurile și responsabilitățile diferiților actori.