Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Termelői és szakmaközi szervezetek

Az Európai Bizottság támogatja a mezőgazdasági termelőket abban, hogy termelői és szakmaközi szervezeteket hozzanak létre.

A mezőgazdasági termelők tárgyalási pozíciójának erősítése

Az Unió 11 millió mezőgazdasági termelője közül sokan viszonylag kicsi, egymástól függetlenül működő családi gazdaságban dolgoznak. Ezzel szemben a feldolgozókra és a kiskereskedőkre sokkal inkább jellemző, hogy szervezetekbe tömörülnek. Ez az egyenlőtlenség megnehezíti a mezőgazdasági termelőknek, hogy megvédjék érdekeiket az ellátási lánc más szereplőivel folytatott tárgyalások során.

A mezőgazdasági termelők kollektív tárgyalási pozíciójának erősítése érdekében az EU támogatja azokat a termelőket, akik termelői szervezetekbe tömörülve együttműködésre törekszenek. Az Unió emellett azokat is támogatja, akik az élelmiszer-ellátási láncon belül a termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó partnereikkel úgynevezett szakmaközi szervezetek keretében keresik az együttműködést.

Termelői szervezetek

A termelői szervezetek vagy azok társulásai segítenek a mezőgazdasági termelőknek abban, hogy csökkentsék a tranzakciós költségeket, és együttműködjenek a termékeik feldolgozása és forgalmazása során. A termelői szervezetek az alábbiakkal erősítik a mezőgazdasági termelők kollektív tárgyalási pozícióját:

 • összefogják a kínálati oldalt;
 • javítják a piaci értékesítést;
 • technikai és logisztikai támogatást nyújtanak tagjaiknak;
 • segítséget nyújtanak a minőségirányítás terén;
 • előmozdítják a tudástranszfert.

Az EU tudatában van annak, hogy a termelői szervezetek különleges szerepet töltenek be. Éppen ezért az ilyen szervezetek kérvényezhetik a hivatalos elismerésüket a székhelyük szerinti uniós tagállamtól. Az ilyen szervezetek különböző jogi formákat ölthetnek, lehetnek például mezőgazdasági szövetkezetek. Az elismert termelői szervezetek az alábbi előnyöket élvezhetik:

 • bizonyos tevékenységek – például a tagjaik képviseletében folytatott kollektív tárgyalások, a termelés tervezése vagy bizonyos kínálatszabályozási intézkedések – esetében mentesség az uniós versenyszabályok alól;
 • a gyümölcs- és zöldségágazatban „operatív programok” keretében hozzáférés az uniós forrásokhoz, például a tagjaik javát szolgáló, kollektív logisztikai befektetés támogatása céljából.

Számokban

Körülbelül 3400 elismert termelői szervezet működik az EU-ban (2017-es adat). Főként három szektorban tevékenykednek:

Csupán három uniós ország nem rendelkezik egyetlen elismert termelői szervezettel sem: Észtország, Litvánia és Luxemburg.

2017-ben összesen 80, termelői szervezetekből alakult elismert társulás létezett nyolc uniós országban: Franciaországban 30, Olaszországban 19, Németországban kilenc, Spanyolországban és Magyarországon hét-hét, Görögországban négy, Belgiumban három és Lengyelországban egy.

Az elismerés feltételei

Ahhoz, hogy elismerjék a mezőgazdasági ágazatban létrejött termelői szervezetet, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

 • a termelők kezdeményezésére jött létre;
 • egy adott mezőgazdasági ágazat termelői alkotják és irányítják;
 • kérelmezte az elismerést a székhely szerinti uniós tagállamban;
 • legalább egy, az uniós jogszabályokban felsorolt tevékenységet folytat, például közös feldolgozást, elosztást, szállítást vagy csomagolást;
 • a mezőgazdasági jogszabályokban előírt konkrét célok közül legalább egyet követ (például a termelési költségek optimalizálása vagy promócióval és értékesítéssel kapcsolatos kezdeményezések kidolgozása).

A termelői szervezeteknek ezenkívül meg kell felelniük további, például a minimális taglétszámra és/vagy a termékek minimális mennyiségére vagy értékére vonatkozó kritériumoknak is. Az alapszabályukkal kapcsolatban is teljesíteniük kell bizonyos követelményeket. Például lehetővé kell tenniük a tagok számára, hogy demokratikus módon ellenőrizzék a szervezet működését.

Kérésre az EU-tagállamok elismerhetik a termelői szervezeteket. Kötelező elismerniük a gyümölcs- és zöldségágazat, az olívaolaj- és étkezésiolajbogyó-ágazat, a selyemhernyó-ágazat, a komlóágazat, valamint a tej- és tejtermékágazat termelői szervezeteit.

Az EU-tagállamok a termelői szervezetek társulásait is elismerhetik a termelői szervezetekre vonatkozó feltételeknek megfelelően.

Multinacionális termelői szervezetek

A különböző uniós országokban működő gazdálkodók és a termelői szervezetek nemzetközi termelői szervezetekké állhatnak össze. Ilyen esetekben a szervezetet annak a tagállamnak kell elismernie, amelynek területén a termelői szervezet székhelye található. A székhelynek olyan uniós országban kell lennie, ahol a szervezet jelentős számú taggal vagy tagszervezettel rendelkezik, vagy ahol a tagoknak jelentős mennyiségű forgalmazható termékük van.

Szakmaközi szervezetek

Az ellátási láncban részt vevő mezőgazdasági termelők, feldolgozók és kereskedők is alakíthatnak szakmaközi szervezeteket. E szervezetek a lánc irányítása érdekében intézkedéseket fogadnak el anélkül, hogy ők maguk részt vennének a termelésben, feldolgozásban vagy kereskedelemben. A bevált módszerek terjesztése és a piac átláthatóságának előmozdítása mellett ezek a szervezetek a párbeszéd platformjaként is szolgálnak.

A szakmaközi szervezeteket az uniós tagállamok elismerhetik, amennyiben a szervezetek:

 • a termelői ágazat (azaz a mezőgazdasági termelők) képviselőiből és
 • az agrár-élelmiszeripari ellátási lánc legalább egy másik részének (például az élelmiszerek feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó) képviselőiből tevődnek össze.

A szakmaközi szervezetek elismerése a legtöbb ágazatban opcionális, az olívaolaj-, étkezésiolajbogyó- és a dohányágazat esetében viszont kötelező. Azokat a szakmaközi szervezeteket, amelyek tagjai több országból származnak, abban az országban kell elismerni, ahol a székhelyük található.

2019. JÚLIUS 2.
List of recognised IBOs

Versenyjogi kivételek

Az uniós versenyjog tiltja az olyan, kettő vagy több független piaci szereplő közötti megállapodás megkötését, amely korlátozza a piaci versenyt. Ezek közé tartoznak például a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés, a befektetés vagy a beszállítói források korlátozására vagy ellenőrzésére irányuló megállapodások. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikkében meghatározott általános versenyjogi tilalom csak korlátozott kivételeket tesz lehetővé.

Mivel azonban a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-ellátási lánc szereplői önmagukban viszonylag gyengék, az uniós mezőgazdasági jogszabályok lehetővé tesznek bizonyos kivételeket a versenyszabályok alól a mezőgazdasági termelők társulásai, a termelői szervezetek és a szakmaközi szervezetek esetében.

A kivételek alkalmazásának feltételeit a közös piacszervezésről szóló 1308/2013/EU rendelet rögzíti.

A gazdákra, a termelői szervezetekre és a termelői szervezetek társulásaira vonatkozó kivételek

Az említett rendelet 152. cikke az elismert termelői szervezetek és termelői szervezeti társulások esetében engedélyezi a versenyszabályoktól való eltérést, amennyiben a szervezetek, illetve társulások megfelelnek bizonyos feltételeknek. Az ilyen kivételek közé tartozik például a termeléstervezés és a mezőgazdasági termékek szállítására vonatkozó szerződések tárgyalása.

A 222. cikk az elismert termelői szervezetek számára lehetővé teszi a versenyszabálytól való eltérést a piacon uralkodó súlyos egyensúlytalanságok idején.

A 209. cikk nemcsak az elismert termelői szövetkezetek, hanem minden gazdálkodó és termelői szervezet számára engedélyezi – például az agrártermékek előállítása vagy értékesítése céljából – az együttműködést. Azok, akik erre a rendelkezésre kívánnak hivatkozni, felkérhetik az Európai Bizottságot, hogy fogalmazzon meg véleményt arról, hogy megállapodásaik összeegyeztethetők-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 39. cikkében meghatározott célkitűzésekkel. Ilyen jellegű kérésével írjon a következő címre: AGRI-NOTIFICATION-209-CMOatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-209-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu).

A Bizottság közzéteszi az összes véleményét azzal kapcsolatban, hogy a megállapodások összeegyeztethetőek-e a közös agrárpolitika 209. cikk szerinti célkitűzéseivel.

A Bizottság véleményei

A szakmaközi szervezetekre vonatkozó kivételek

A közös piacszervezésről szóló rendelet 210. cikke értelmében a szakmaközi szervezetek megállapodásai, döntései és eljárásai bizonyos feltételekkel mentesülhetnek az uniós versenyszabályok alól.

A szakmaközi szervezetek akkor részesülhetnek mentességben, ha értesítik a Bizottságot a kérdéses intézkedéseikről, és a Bizottság azokat az uniós joggal összeegyeztethetőnek ítéli.

Az értesítéseket a következő címre lehet küldeni: AGRI-NOTIFICATION-209-CMOatec [dot] europa [dot] eu (AGRI-NOTIFICATION-210-CMO[at]ec[dot]europa[dot]eu).

A Bizottság közzéteszi az említett 210. cikk alapján hozott összes határozatot.

Bizottsági határozatok

2019. JÚLIUS 2.
Conditions and procedure for exemption

Ágazatspecifikus kivételek

A rendelet 149. cikke egyedi szabályokat állapít meg a tej- és tejtermékágazatban működő elismert termelői szervezetek szerződésre irányuló tárgyalásaira vonatkozóan.

A 150. cikk meghatározza, hogy a termelői szervezetek vagy szakmaközi szervezetek milyen feltételekkel szabályozhatják az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajtok kínálatát.

A 167. cikk rögzíti a közös borpiac jobb működését és stabilizálását szolgáló forgalmazási szabályokat.

A 172. cikk határozza meg azt, hogy a termelői szervezetek vagy szakmaközi szervezetek milyen feltételekkel szabályozhatják az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sonkák kínálatát.

Kapcsolódó információk

Trösztellenes jogszabály

Versenyszabályok az agrár-élelmiszeripari ágazatban

Jogalapok

A termelői és szakmaközi szervezetek működésére, valamint a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésére vonatkozó rendelkezéseket az 1308/2013/EU rendelet és az (EU) 2016/232 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet határozza meg.

Az EU emellett ágazatspecifikus szabályokat is elfogadott a következő ágazatokban:

Documents

 

2018. OKTÓBER 26.
Report on EU competition rules to the agricultural sector

 

2020. SZEPTEMBER 24.
Commission staff working document accompanying the report on EU competition rules to the agricultural

 

2019. NOVEMBER 28.
Producer organisations – key facts and findings

 

2018. SZEPTEMBER 21.
Brochure: producer organisations

Események