Skip to main content
Agriculture and rural development

Fenntartható tápanyag-használat

A közös agrárpolitika támogatja a mezőgazdasági termelőket a tápanyagok hatékony és biztonságos felhasználásában.

Az EU mezőgazdaságában használt tápanyagok

A növénytermesztéshez elengedhetetlenek az olyan tápanyagok, mint a nitrogén, a kálium és a foszfor. Kereskedelmi célból előállított műtrágyákkal, valamint szerves anyagokkal (pl. állati eredetű trágyával) ilyen tápanyagok juttathatók a talajba.

Túlzott trágyázás esetén azonban előfordulhat, hogy a tápanyagok nagy mértékben szennyezik a levegőt, a talajt és a vizet, valamint negatív hatást gyakorolnak úgy a biológiai sokféleségre, mint az éghajlatra.

A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia részeként – amely az európai zöld megállapodás egyik központi eleme – az Európai Bizottság 2030-ig legalább felére kívánja csökkenteni a tápanyagveszteséget, ügyelve közben arra is, hogy a talaj termőképessége ne romoljon. Ezzel várhatóan legalább 20%-kal csökkenthető a műtrágyák használata.

A közös agrárpolitika (KAP) kulcsfontosságú eszköz a fenntartható mezőgazdasági műtrágya-használat támogatásához: a cél az, hogy a mezőgazdasági termelők úgy tarthassák fent a termelésüket, hogy közben csak minimálisan szennyezzék a környezetet.

A KAP jelenlegi intézkedései

A KAP előmozdítja a fenntartható mezőgazdasági rendszereket az EU-ban, lehetővé téve a mezőgazdasági termelőknek, hogy:

  • biztonságos, egészséges és fenntartható módon előállított élelmiszerekkel lássák el a társadalmat;
  • biztos és méltányos jövedelemhez jussanak, figyelembe véve az általuk nyújtott közjavak teljes skáláját;
  • védjék a természeti erőforrásokat, növeljék a biológiai sokféleséget és kivegyék a részüket az éghajlatváltozás elleni küzdelemből.

A KAP szabályokkal és intézkedésekkel támogatja a mezőgazdasági termelőket, hogy fenntarthatóan használhassák a tápanyagokat.

Kölcsönös megfeleltetés

A kölcsönös megfeleltetési szabályok értelmében a KAP-kifizetések valamennyi kedvezményezettjének meg kell felelnie egy sor kötelező (jogszabályban foglalt) gazdálkodási követelménynek, valamint a jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírásoknak. Ilyen szabályok többek között az alábbiak:

  • a kifizetések összekapcsolása a nitrátirányelvvel (1 . JFGK);
  • a víz és a talaj védelmét szolgáló, jó mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások, amelyek szabályozzák a tápanyagok felelősségteljes használatát.

Vidékfejlesztés

A KAP ún. „második pillére”, a vidékfejlesztés, szintén elősegítheti a tápanyagok fenntartható használatát. A tagországok vidékfejlesztési programjai számos hasznos intézkedést tartalmazhatnak ezzel kapcsolatban.

  • A tudástranszfert és a tájékoztatást, a tanácsadási szolgáltatásokat és az együttműködést támogató intézkedések jó eszközei a biztonságos és hatékony tápanyag-használattal kapcsolatos ismeretek bővítésének és terjesztésének.
  • A biogazdálkodást támogató intézkedések ösztönzik a szervetlen trágyák csökkentését.

Új KAP: 2023–2027

A 2023-tól alkalmazandó új KAP elősegíti a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában a tápanyagszennyezés csökkentése kapcsán megfogalmazott célok megvalósítását.

A KAP célkitűzései

A fenntartható tápanyag-használat fontos az új KAP több konkrét célkitűzésének eléréséhez, különösen amelyek az éghajlatra, a természeti erőforrásokra és a biológiai sokféleségre vonatkoznak.

KAP stratégiai tervek

A KAP-stratégiai terveikben az uniós tagállamoknak módjukban áll rugalmasan kidolgozni azon stratégiáikat és beavatkozásaikat, amelyek célja a tápanyagok használatának csökkentése országuk területén, összhangban az uniós célkitűzésekkel.

Új zöldítési struktúra

Az új KAP szigorítja a szabályokat és bővíti a hatékony tápanyag-használati lehetőségekeit. Az új KAP megerősített feltételrendszere például szigorúbb alapkövetelményeket fog meghatározni a tápanyagok megfelelő használata terén. A KAP költségvetésének jelentős része emellett az ökorendszereket fogja támogatni, ami arra ösztönözheti a mezőgazdasági termelőket, hogy önkéntes módszerekkel járuljanak hozzá a fenntartható tápanyag-használathoz (és ezáltal a jogszabályban rögzített kötelező szintűnél nagyobb hatást érjenek el).

A Bizottság 2021 januárjában közzétette az ökorendszerek indikatív listáját. A mezőgazdasági tanácsadási szolgáltatások keretében az uniós országok legkésőbb 2024-től létrehoznak egy digitális eszközt, amely révén a mezőgazdasági üzemek fenntarthatóbbá tehetik tápanyag-gazdálkodásukat. A szolgáltatás (angolul: Farm Sustainability Tool for nutrients, FaST) okostelefonon, táblagépen és számítógépen vehető igénybe.

A FaST az elérhető adatokat és a mezőgazdasági dolgozók által manuálisan bevitt információkat egyeztetve testreszabott tápanyag-gazdálkodási ajánlásokat fogalmaz meg a növények trágyázására vonatkozóan. A vidékfejlesztési támogatás keretében az EU továbbra is finanszírozza a tápanyag-gazdálkodás szempontjából előnyös talajgazdálkodási kifizetéseket, beruházásokat, tudásépítést, innovációt és együttműködést.

Tudásépítés, kutatás és innováció

A Bizottság támogatja a kutatást és az innovációt a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás területén, különös tekintettel a fenntartható elsődleges termelésre, valamint a vízre, a tápanyagokra és a hulladékra.

A mezőgazdasági tanácsadó rendszer gondoskodik a tápanyagok használatával kapcsolatos új fejlemények és bevált gyakorlatok közzétételéről, valamint tanácsot ad a témában a mezőgazdasági termelőknek.

Jogalap

A kölcsönös megfeleltetésre az 1306/2013/EU rendeletben, a 809/2014/EU végrehajtási rendeletben és a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott, a közös agrárpolitika finanszírozására, irányítására és monitoringjára vonatkozó szabályok vonatkoznak.

A környezetbarátabbá válást ösztönző támogatásra vonatkozó szabályokat az 1307/2013/EU rendelet, a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet és a 641/2014/EU végrehajtási rendelet határozza meg.

Az uniós vidékfejlesztési támogatást az EU az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) hívja le, az 1305/2013/EU rendeletben meghatározottak szerint.