Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Kmetijstvo EU in cilji trajnostnega razvoja

Politike Evropske unije na področju kmetijstva in razvoja podeželja pomembno prispevajo k doseganju agende ZN za trajnostni razvoj do leta 2030.

V središču agende so cilji trajnostnega razvoja – gre za cilje, dogovorjene na svetovni ravni, ki jih je treba doseči do leta 2030.

Cilj 2 se zavzema za odpravo lakote v svetu. Kmetijstvo EU ima dvojni namen: skupna kmetijska politika zagotavlja razpoložljivost zdrave, hranljive in trajnostno proizvedene hrane za vse Evropejce; izvoz živil iz EU pa prispeva k zanesljivi preskrbi s hrano v tretjih državah in regijam v razvoju obenem zagotavlja izjemno ugodne trgovinske pogoje, s čimer spodbuja rast domače kmetijske industrije.

Politika EU za razvoj podeželja in kmetijska politika spodbujata več drugih ciljev trajnostnega razvoja, vključno s ciljem 1 (odprava revščine), ciljem 8 (dostojno delo in gospodarska rast), ciljem 12 (odgovorna proizvodnja in poraba) in ciljem 15 (življenje na kopnem).

EU approach to sustainable development

Zavezništvo Afrike in Evrope

Ukrepi zunanje politike EU si prizadevajo za usklajenost z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, kar se odraža tudi v pobudah, denimo novem zavezništvu Afrike in Evropske unije za trajnostne naložbe in delovna mesta iz leta 2018, ki si prizadeva za povečanje zaposlenosti in trajnostne rasti v Afriki, in sicer z naslednjimi ukrepi:

  • povečanje strateških naložb in krepitev vloge zasebnega sektorja pri ustvarjanju delovnih mest
  • vlaganje v ljudi z vlaganjem v izobraževanje in spretnosti
  • krepitev poslovnega okolja in naložbenega ozračja
  • izkoriščanje polnega potenciala gospodarskega povezovanja in trgovine

Zavezništvo dopolnjuje dolgoletno politično partnerstvo med celinama, poglablja odnose in presega odnos donatorja in prejemnika z oblikovanjem zavezništva enakih.

Spremljanje napredka

Prispevek EU k ciljem trajnostnega razvoja je predstavljen na več spletnih straneh Komisije, zlasti na spletišču Eurostata o ciljih trajnostnega razvoja, ki v obliki kazalnikov, grafov in podrobnega letnega poročila prikazuje napredek EU na tem področju.

Razvojni cilji tisočletja

Cilji trajnostnega razvoja temeljijo na razvojnih ciljih tisočletja ZN, ki so leta 2000 določili cilje za leto 2015. Deklaracija tisočletja in razvojni cilji tisočletja so močno pripomogli k večji ozaveščenosti javnosti, krepitvi politične volje in mobilizaciji sredstev za odpravo revščine. Prepolovitev svetovne revščine je bila med najpomembnejšimi dosežki v obdobju 2000–2015. Zato se bodo cilji trajnostnega razvoja še bolj razširili, da bi rešili svetovne izzive in dosegli boljšo in bolj trajnostno prihodnost za vse.