Přejít na hlavní obsah
Agriculture and rural development

Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Zemědělství EU a cíle udržitelného rozvoje

Politika Evropské unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova tvoří významnou část pozitivního přínosu k plnění cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Hlavní částí této agendy jsou cíle udržitelného rozvoje, které jsou dohodnuty v celosvětovém měřítku. Dosaženo jich má být do roku 2030.

Ambiciózním cílem č. 2 je odstranit hlad ve světě. Příspěvek zemědělství EU je v této souvislosti dvojí: společná zemědělská politika zaručuje všem Evropanům dostupnost bezpečných, výživných a udržitelně produkovaných potravin a vývoz potravin z EU přispívá k jejich zabezpečení ve třetích zemích, přičemž poskytuje rozvojovým regionům mimořádně příznivé obchodní podmínky, takže podporuje růst jejich domácího zemědělského odvětví.

Politika EU pro rozvoj venkova a zemědělská politika EU rovněž podporuje plnění několika dalších cílů udržitelného rozvoje, a to cíle č. 1 (skoncovat s chudobou), č. 8 (důstojná práce a hospodářský růst), č. 12 (odpovědná výroba a spotřeba) a č. 15 (život na souši).

EU approach to sustainable development

Aliance mezi Afrikou a Evropou

Vnější politika EU vždy usiluje o soudržnost s agendou 2030 pro udržitelný rozvoj, což se odráží i v iniciativách, jako je například aliance mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost. Aliance, která byla založena v roce 2018, usiluje o podporu zaměstnanosti a udržitelného růstu v Africe tím, že:

  • zvyšuje objem strategických investic a posiluje úlohu soukromého sektoru při vytváření pracovních míst
  • prostřednictvím investic do vzdělávání a dovedností investuje do lidí
  • zlepšuje stav podnikatelského a investičního prostředí
  • pracuje na plném využití potenciálu hospodářské integrace a obchodu

Aliance doplňuje dlouhodobé politické partnerství mezi oběma kontinenty, prohlubuje vztahy a jde při tom nad rámec vztahu dárce-příjemce, protože vytváří spojenectví rovných partnerů.

Sledování pokroku

Příspěvku EU k plnění cílů udržitelného rozvoje se věnuje několik internetových stránek Komise. Jde zejména o stránky Eurostatu týkající se cílů udržitelného rozvoje, které sledují, jak EU v tomto směru postupuje pomocí ukazatelů a vizuálních grafů, a kde je uvedena podrobná výroční zpráva.

Rozvojové cíle tisíciletí

Cíle udržitelného rozvoje vycházejí z rozvojových cílů tisíciletí OSN, které v roce 2000 stanovily cíle pro rok 2015. Deklarace tisíciletí a její rozvojové cíle značně přispěly ke zvýšení informovanosti veřejnosti, zvýšení politické vůle a uvolnění zdrojů v rámce boje s chudobou. Jedním z nejdůležitějších úspěchů období 2000–15 bylo snížení celosvětové chudoby o polovinu. S ohledem na tento úspěch se cíle udržitelného rozvoje snaží o další rozvoj a větší rozsah cílů stanovených ve snaze řešit globální výzvy, kterým čelíme, a zajistit lepší a udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.