Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

UN sustainable development goals

Poljoprivreda EU-a i ciljevi održivog razvoja

Politike ruralnog razvoja i poljoprivrede Europske unije znatno pridonose ostvarenju UN-ova Programa za održivi razvoj do 2030.

Program se temelji na ciljevima održivog razvoja, tj. globalno dogovorenim ciljevima koje treba ostvariti do 2030.

Cilj br. 2 usmjeren je na iskorjenjivanje gladi u svijetu. Poljoprivreda EU-a tome doprinosi na dva načina: zajednička poljoprivredna politika jamči svim Europljanima dostupnost sigurne i nutritivnim sastojcima bogate hrane proizvedene na održiv način. Izvoz hrane iz EU-a osigurava opskrbu hranom u trećim zemljama, a istovremeno regijama u razvoju daje iznimno povoljne trgovinske uvjete koji potiču rast njihove poljoprivredne industrije.

Politika EU-a za ruralni razvoj i poljoprivredu podupire i nekoliko drugih ciljeva održivog razvoja, među ostalima cilj br. 1 (svijet bez siromaštva), br. 8 (pristojna radna mjesta i gospodarski rast), br. 12 (odgovorna proizvodnja i potrošnja) i br. 15 (život na kopnu).

EU approach to sustainable development

Savez Afrike i Europe

Vanjska politika EU-a nastoji slijediti Program održivog razvoja do 2030. To je i vidljivo iz inicijativa kao što je Savez Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta. Taj je savez osnovan 2018., a cilj mu je potaknuti zapošljavanje i održivi rast u Africi:

  • jačanjem strateških ulaganja i jačanjem uloge privatnog sektora u otvaranju radnih mjesta
  • ulaganjem u ljude, obrazovanje i vještine
  • poboljšanjem poslovne i ulagačke klime
  • iskorištavanjem punog potencijala gospodarske integracije i trgovinske razmjene

Kao rezultat dugogodišnjeg političkog partnerstva dvaju kontinenata, on produbljuje njihov odnos, nadilazi pristup donator-primatelj i postaje savez jednakih.

Praćenje napretka

Na brojnim Komisijinim internetskim stranicama, s pomoću detaljnoga godišnjeg izvješća te niza pokazatelja i vizualnih grafikona, na primjer na Eurostatovoj stranici o ciljevima održivog razvoja, prati se EU-ov doprinos ciljevima održivog razvoja.

Milenijski razvojni ciljevi

Ciljevi održivog razvoja temelje se na milenijskim razvojnim ciljevima postavljenima 2000. za 2015. Milenijska deklaracija i milenijski razvojni ciljevi bitno su doprinijeli informiranju javnosti, jačanju političke volje i izdvajanju sredstava za borbu protiv siromaštva. Od 2000. do 2015. svjetsko je siromaštvo prepolovljeno, što je jedno od najvećih postignuća. Zato će se ciljevi održivog razvoja proširivati da bi obuhvatili globalne izazove s kojima se svakodnevno suočavamo te ostvarili bolju i održivu budućnost za sve.