Skip to main content
Agriculture and rural development

Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai

Az uniós mezőgazdaság és a fenntartható fejlődési célok

Az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikája fontos szerepet játszik abban, hogy az EU pozitívan járul hozzá az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendjének megvalósításához.

A fenntartható fejlődési menetrend központi elemét a 2030-ig elérendő, világszinten elfogadott fenntartható fejlődési célok jelentik.

A 2. cél azt az ambiciózus törekvést szolgálja, hogy felszámolják az éhínséget a világban. Az uniós mezőgazdaságnak kettős szerepe van ebben: a közös agrárpolitika garantálja, hogy minden európai számára biztonságos, tápláló és fenntartható módon előállított élelmiszerek álljanak rendelkezésre, az uniós élelmiszerexport pedig hozzájárul a harmadik országok élelmezésbiztonságához, egyúttal rendkívül kedvező kereskedelmi feltételeket biztosít a fejlődő régiók számára, és ezáltal előmozdítja hazai agráripari ágazatuk növekedését.

Az uniós vidékfejlesztési és mezőgazdasági politika több más fenntartható fejlődési cél eléréséhez is hozzájárul, többek között az 1. (a szegénység felszámolása), a 8. (tisztességes munka és gazdasági növekedés), a 12. (felelős fogyasztás és termelés) és a 15. (szárazföldi ökoszisztémák védelme) célhoz.

EU approach to sustainable development

Afrika–Európa Szövetség

Az EU külső politikai fellépései minden esetben összhangra törekednek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrenddel. Ez olyan kezdeményezésekben is tükröződik, mint a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa szövetség. Ennek a 2018-ban létrehozott szövetségnek a célja, hogy ösztönözze a foglalkoztatást és a fenntartható növekedést Afrikában a következők révén:

  • a stratégiai beruházások növelése és a magánszektor munkahelyteremtésben betöltött szerepének megerősítése;
  • befektetés az emberekbe az oktatásba és a készségekbe történő beruházásokkal;
  • az üzleti és a befektetési környezet javítása;
  • a gazdasági integráció és a kereskedelem teljes potenciáljának kiaknázása.

A szövetség kiegészíti a két kontinens között régóta fennálló politikai partnerséget: szorosabbra fűzi a szálakat, és az adományozó-kedvezményezett közötti kapcsolaton túlmutató, egyenlő felek közötti szövetséget hoz létre.

Az előrehaladás nyomon követése

A Bizottság több olyan szakosított weboldallal rendelkezik, amely azt kíséri figyelemmel, hogy hogyan járul hozzá az EU a fenntartható fejlődési célokhoz; ezek közül kiemelkedik az Eurostat fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó weboldala, amely mutatók, ábrák és részletes éves jelentések révén követi nyomon az EU teljesítményét.

Millenniumi fejlesztési célok

A fenntartható fejlődési célok az ENSZ 2000-ben kitűzött, 2015-re elérendő millenniumi fejlesztési céljaira épülnek. A Millenniumi Nyilatkozat és az abban ismertetett millenniumi fejlesztési célok rendkívüli mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét a szegénység elleni küzdelemre, továbbá megszilárdítsák a politikai akaratot és mozgósítsák a forrásokat a szegénység felszámolása érdekében. A 2000 és 2015 közötti időszakban az volt az egyik legfontosabb eredmény, hogy az egész világon megfeleződött a szegények száma. E sikert elismerve a fenntartható fejlődési célok a korábban kitűzött célok és célértékek kibővítésére és meghosszabbítására törekednek annak érdekében, hogy megbirkózzunk az előttünk álló globális kihívásokkal, valamint jobb és fenntarthatóbb jövőt biztosítsunk mindenki számára.