Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

EU's landbrug og verdensmålene for bæredygtig udvikling

EU's politikker for landbrug og udvikling af landdistrikter udgør en vigtig del af dets positive bidrag til opfyldelsen af FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling.

Det centrale punkt på dagsordenen er verdensmålene for bæredygtig udvikling, som er de globalt vedtagne mål, der skal nås inden 2030.

Mål 2 fastsætter det ambitiøse mål om at udrydde sult i verden. EU's landbrug yder et dobbelt bidrag: den fælles landbrugspolitik garanterer sikre, næringsrige og bæredygtigt producerede fødevarer til alle europæere, og EU's eksport af fødevarer bidrager til fødevaresikkerheden i lande uden for EU, samtidig med at den giver udviklingslandene yderst gunstige handelsvilkår og dermed fremmer væksten i deres indenlandske agroindustri.

EU's politik for udvikling af landdistrikterne og landbrugspolitikken understøtter også flere andre mål for bæredygtig udvikling, herunder mål 1 (fattigdomsudryddelse), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (ansvarlig produktion og forbrug) og 15 (livet på land).

EU approach to sustainable development

Alliancen mellem Afrika og Europa

EU's politiske aktiviteter udadtil skal altid hænge sammen med 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, hvilket også afspejles i initiativer såsom alliancen mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og job. Alliancen blev oprettet i 2018 og skal fremme beskæftigelse og bæredygtig vækst i Afrika ved:

  • øgede strategiske investeringer og en styrket rolle til den private sektor med hensyn til at skabe beskæftigelse
  • investering i mennesker gennem investeringer i uddannelse og færdigheder
  • bedre rammebetingelser for erhvervslivet og et bedre investeringsklima
  • udnyttelse af det fulde potentiale for økonomisk integration og handel.

Alliancen supplerer det mangeårige politiske partnerskab mellem de to kontinenter og styrker forbindelserne ud over donor- og modtagerrelationerne ved at skabe en alliance mellem ligeværdige partnere.

Overvågning af fremskridt

Kommissionen har flere websteder, der omhandler EU's bidrag til verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder især Eurostats sider om verdensmålene, der ved hjælp af indikatorer, visuelle grafer og en detaljeret årsrapport viser, hvor EU gør en indsats.

Årtusindudviklingsmålene

Verdensmålene for bæredygtig udvikling bygger på FN's årtusindudviklingsmål (MDG-målene), der blev fastsat i 2000 og løb frem til 2015. Millenniumerklæringen og årtusindudviklingsmålene har været stærkt medvirkende til at øge den offentlige opmærksomhed og den politiske vilje og har været med til at mobilisere ressourcer til bekæmpelse af fattigdom. Et af de vigtigste resultater i perioden 2000-2015 var en halvering af fattigdom på verdensplan. Som anerkendelse af denne succes har verdensmålene for bæredygtig udvikling til formål at videreføre og udbygge de mål og målsætninger, der er fastsat for at løse de aktuelle globale udfordringer og skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for os alle.