Direct la conținutul principal
Agriculture and rural development

Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU

Agricultura UE și ODD

Politicile Uniunii Europene în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale reprezintă o parte importantă a contribuției sale la realizarea Agendei ONU pentru dezvoltare durabilă 2030.

În centrul agendei se află obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) – obiective convenite la nivel internațional care ar trebui să fie atinse până în 2030.

Obiectivul 2 este ambițios: eradicarea foametei în lume. Agricultura UE are o contribuție dublă: politica agricolă comună garantează disponibilitatea unor alimente sigure, nutritive și produse în mod durabil pentru toți europenii, iar exporturile de produse alimentare din UE contribuie la securitatea alimentară în țările terțe. În același timp, UE acordă regiunilor în curs de dezvoltare condiții comerciale extrem de favorabile, impulsionând astfel creșterea agroindustriei din zonele respective.

Politicile UE în domeniul dezvoltării rurale și al agriculturii susțin și alte ODD: obiectivul 1 (fără sărăcie), obiectivul 8 (muncă decentă și creștere economică), obiectivul 12 (consum și producție responsabile) și obiectivul 15 (viața terestră).

EU approach to sustainable development

Alianța Africa-Europa

Acțiunile de politică externă ale UE urmăresc întotdeauna să asigure coerența cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta se reflectă, de asemenea, în inițiativele recente precum Alianța Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile. Lansată în 2018, alianța urmărește să stimuleze ocuparea forței de muncă și creșterea durabilă în Africa prin:

  • creșterea investițiilor strategice și consolidarea rolului sectorului privat în crearea de locuri de muncă;
  • investițiile în capitalul uman (în educație și competențe);
  • consolidarea mediului de afaceri și a climatului investițional;
  • valorificarea întregului potențial al integrării economice și al comerțului.

Alianța completează parteneriatul politic de lungă durată dintre cele două continente, aprofundând relațiile și depășind raportul donator-beneficiar prin crearea unei alianțe între egali.

Urmărirea progreselor

Comisia are mai multe site-uri dedicate contribuției UE la obiectivele de dezvoltare durabilă. Printre ele se numără site-ul Eurostat privind ODD, care urmărește progresele UE prin indicatori, grafice și un raport anual detaliat.

Obiectivele de dezvoltare ale mileniului

ODD se bazează pe obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) ale ONU, care stabileau în 2000 obiective pentru 2015. Declarația mileniului și obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) au adus o contribuție enormă la sensibilizarea opiniei publice, creșterea voinței politice și mobilizarea resurselor pentru combaterea sărăciei. Una dintre cele mai importante realizări din perioada 2000-2015 a fost înjumătățirea sărăciei la nivel mondial. Recunoscând acest succes, ODD își propun să extindă obiectivele și țintele stabilite inițial pentru a soluționa provocările globale cu care ne confruntăm și pentru a construi un viitor mai bun și mai durabil pentru noi toți.