Skip to main content
Agriculture and rural development

Estonian vodka GA

De geografische aanduiding (GA) beschermt de naam van een gedistilleerde drank of gearomatiseerde wijn die oorspronkelijk uit een bepaald land of een bepaalde streek of plaats komt en waarbij ten minste één van de fasen van de distillatie of de bereiding in de streek zelf plaatsvindt.

Oorsprong

Estonian vodka GA is een gedistilleerde drank op basis van alcohol die is verkregen uit in Estland geteelde rogge, tarwe en/of aardappelen. In 2008 kreeg dit product een Europese geografische aanduiding.

Wodka wordt al meer dan 500 jaar in Estland geproduceerd. Het eerste schriftelijke bewijs van dat er in Estland werd gestookt, is een bepaling van de statuten van de distilleerderij van de Grote Gilde van Tallinn van 1485. Dat het land een roeping heeft om wodka te produceren, blijkt wel uit het feit dat het de beste traditionele praktijken in ere houdt voor de bereiding van een drank die de trots en vreugde van de natie belichaamt.

estonian-vodka-400px01.jpg

Al eeuwenlang zijn rogge en tarwe de belangrijkste geteelde granen in Estland. Een belangrijke factor voor het karakteristieke uiterlijk en de typische smaak van Estonian vodka GA is dat in Estland vooral wintergranen worden gebruikt bij de productie van de alcohol vanwege hun hoge mineraalgehalte. Winterrogge, die voor de productie van deze gedistilleerde drank de voorkeur geniet, is ook de meest gangbare graansoort die biologisch wordt verbouwd in het land en daardoor haar zuivere en authentieke karakter behoudt.

Guinness Book of World Records, 1997

De sterke traditie van de aardappelteelt in Estland heeft ook bijgedragen tot de grote productie van alcohol uit dit bescheiden gewas. Deze trend, die begon in de 19e eeuw, leidde in 1997 tot de vermelding van Estland in het Guinness Book of World Records (blz. 92) als het land waar de sterkste alcohol uit aardappelen (98% vol) werd geproduceerd. Al wordt er nog maar weinig aardappelwodka geproduceerd, toch is dit nog steeds een product dat specifiek is voor Estland.

Waardoor de Estonian vodka GA zich ten slotte ook van andere wodka's onderscheidt, is het gebruik van het zeer mineraalrijke water uit Estland, dat ook de smaak van het distillaat beïnvloedt. Het resultaat is de Estonian vodka GA met zijn kenmerkende aroma, dat te danken is aan de gebruikte grondstoffen.

Productie

De productie van Estonian vodka GA begint met de productie van alcohol.

Distilleerderij Estonian Vodka

Het graan wordt gebroken tot grof gemalen ongepelde graankorrels. Het mag niet worden gepeld, gepolijst of op andere wijze worden verwerkt. Alleen droog malen is toegestaan, waarbij 25% van het meel moet bestaan uit deeltjes die groter zijn dan 1 mm. Dit grof malen van de ongepelde rogge- of tarwekorrels is de traditionele productiemethode voor gedistilleerde dranken in Estland die uiteindelijk de smaak van de granen doet uitkomen. De te verwerken aardappelen worden gewassen en ongeschild gestampt.

De volgende fase is het maischen van de aardappelen of de granen. Dit gebeurt bij een temperatuur van 55-57 °C, waarna het beslag thermisch wordt verwerkt bij een temperatuur tussen 80-90 °C. Tijdens deze fase mag het beslag niet beginnen koken. Het beslag wordt vervolgens verzoet op 55-57 °C en er worden groenmout, gemoute granen of andere natuurlijke enzymen aan toegevoegd. Hierna wordt het beslag overgebracht naar de gistingskuipen, waar de gist wordt toegevoegd, om een transformatie te ondergaan die ongeveer 72 uur duurt. Het vergiste beslag wordt vervolgens gedistilleerd.

Het water dat in de verzoetings-, de gistings- en de distillatiefase wordt toegevoegd, moet uit Estland komen en de vereiste chemische samenstelling hebben die ervoor zorgt dat de gist de nutriënten krijgt die nodig zijn om actief te worden: 90 mg/l (±10%) calcium (Ca) en 20 mg/l (±10%) magnesium (Mg).

Het resultaat hiervan is alcohol met een minimale zuiverheid van 96,0% vol.

Ten slotte moet ook het water dat wordt gebruikt om de wodka te maken uit Estland komen. Het moet drinkwater zijn dat voldoet aan de vereisten van de waterwet. Het moet zacht zijn en kan verder worden onthard met behulp van omgekeerde-osmosefilters. De enige additieven die mogen worden gebruikt, zijn biologische aromatische stoffen die van lokale granen en/of aardappelen worden gemaakt. Eventueel kan de gedistilleerde drank nog eens opnieuw worden gefilterd.

De Estonian vodka GA is een gedistilleerde drank met een minimaal alcoholvolumegehalte van 40%. Estonian vodka GA heeft een zachte smaak, is kleurloos en is zonder bezinksel. Het aroma hangt af van de grondstof die bij de productie wordt gebruikt. Aardappelen maken de wodka stroperig en zorgen voor een zoete, zachte en vollere smaak. Rogge geeft de wodka een volle, robuuste en pittige smaak, en tarwe ten slotte zorgt voor een subtiele, zachte en fruitige smaak.

Meer informatie

Estonian vodka GA – wettelijke specificaties

Geografische aanduiding

Eten en drinken van hoge kwaliteit in heel Europa