Skip to main content
Agriculture and rural development

Miere

Informații detaliate privind producția de miere în Uniunea Europeană.

Prezentare generală

Coloniile de albine melifere sunt esențiale pentru agricultură și mediu. Ele asigură reproducerea plantelor prin polenizare, în timp ce apicultura contribuie la dezvoltarea zonelor rurale.

Apicultura este practicată în toate țările UE și se caracterizează printr-o mare diversitate de condiții de producție, de productivitate și de practici apicole. Pe lista celor mai mari producători de miere, China ocupă primul loc, iar UE locul doi. În același timp, UE importă net miere din țări terțe. Țările UE cu cea mai mare producție de miere (România, Spania, Ungaria, Germania, Italia, Grecia, Franța și Polonia) sunt situate în principal în sudul și estul Europei, unde condițiile climatice sunt mai favorabile pentru practicarea apiculturii.

Pe lângă miere, UE produce o varietate de produse apicole (polen, propolis, lăptișor de matcă, ceară de albine etc.). Toate tipurile de miere comercializate în UE trebuie să respecte normele de calitate și de etichetare prevăzute în Directiva 2001/110/CE privind mierea.

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Descărcați

Programele apicole naționale

Fiecare țară din UE poate stabili propriul program național de apicultură care să beneficieze de sprijin din partea UE. Programele acoperă o perioadă de trei ani. Programele apicole naționale pentru perioada 2020-2022 au fost aprobate în toate țările UE prin Decizia de punere în aplicare a UE 2019/974.

În cadrul acestor programe, opt măsuri specifice sunt eligibile pentru finanțare:

  • asistență tehnică – de exemplu, formarea apicultorilor și a grupurilor de apicultori pe teme precum creșterea albinelor, prevenirea bolilor, extracția, depozitarea, ambalarea mierii etc.
  • combaterea agresorilor și a bolilor în stupi, în special a varroozei (Varroa este un parazit endemic, care slăbește sistemul imunitar al albinelor și poate duce la pierderea unor colonii întregi)
  • raționalizarea transhumanței, prin furnizarea de informații și materiale relevante
  • analize ale produselor apicole (miere, lăptișor de matcă, propolis, polen, ceară de albine)
  • repopularea stocurilor de albine
  • cercetarea aplicată
  • monitorizarea pieței
  • îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață.

La fiecare trei ani, Comisia Europeană prezintă un raport către Parlamentul European și Consiliul UE cu privire la punerea în aplicare a măsurilor în sectorul apicol.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Descărcați
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Descărcați

Buget

Pentru perioada 2020-2022, suma de 240 milioane EUR va fi consacrată pentru programele apicole naționale din UE, ceea ce reprezintă o creștere de 11% față de perioada 2017-2019. Jumătate din această sumă va proveni din bugetul UE și cealaltă jumătate din bugetele statelor membre, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2021/974 a UE. Alocarea fondurilor UE pentru aceste programe se bazează pe numărul de stupi din fiecare țară a UE, notificat Comisiei în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat nr. 2015/1366 al UE.

Temei juridic

Regulamentul ( UE) nr. 1308/2013 prin care se instituie o organizare comună a piețelor produselor agricole, completat de Regulamentul delegat nr. 2015/1366 al UE.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 stabilește norme detaliate pentru aplicarea programelor apicole naționale.

Comitete

Diferite comitete alcătuite din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei se reunesc periodic pentru a se asigura că responsabilitatea Comisiei de a adopta acte de punere în aplicare se exercită sub controlul țărilor UE.

În Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se discută despre evoluția prețurilor pe piață, producția și comerțul în UE și în țările terțe.

Grupul de dialog civil și grupul de lucru privind produsele de origine animală asistă Comisia în menținerea unui dialog periodic cu privire la toate aspectele legate de miere.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Descărcați
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Descărcați