Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Μέλι

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή μελιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισκόπηση

Οι αποικίες μελισσών είναι σημαντικές για τη γεωργία και το περιβάλλον, καθώς εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή των φυτών μέσω της επικονίασης, ενώ η μελισσοκομία συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Η μελισσοκομία ασκείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και χαρακτηρίζεται από διαφορετικές συνθήκες παραγωγής, αποδόσεις και μελισσοκομικές πρακτικές. Η ΕΕ είναι ο δεύτερος σημαντικότερος παραγωγός μελιού μετά την Κίνα, καθώς και καθαρός εισαγωγέας μελιού από τρίτες χώρες. Οι χώρες της ΕΕ με τη μεγαλύτερη παραγωγή μελιού (Ρουμανία, Ισπανία, Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία και Πολωνία) βρίσκονται κυρίως στη νότια Ευρώπη, όπου οι κλιματικές συνθήκες ευνοούν περισσότερο τη μελισσοκομία.

Η ΕΕ παράγει διάφορα μελισσοκομικά προϊόντα και όχι μόνο μέλι, όπως γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό και κερί από μέλισσες. Το σύνολο του μελιού που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να τηρεί τους κανόνες σχετικά με την ποιότητα και την επισήμανση που ορίζονται στην οδηγία για το μέλι (2001/110).

15 ΜΑΪ́ΟΥ 2023
Honey market overview (Spring2023)
English
(2.54 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα

Κάθε χώρα της ΕΕ μπορεί να καταρτίσει ένα εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζεται από την ΕΕ. Αυτά τα εθνικά προγράμματα καλύπτουν περίοδο τριών ετών. Τα μελισσοκομικά προγράμματα για την περίοδο 2020-2022, εγκρίθηκαν με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επιτροπής σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, οκτώ ειδικά μέτρα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση:

  • τεχνική στήριξη, όπως κατάρτιση για μελισσοκόμους και ομάδες μελισσοκόμων σε θέματα όπως η αναπαραγωγή ή η πρόληψη των ασθενειών, η συλλογή, η αποθήκευση, η συσκευασία του μελιού κ.λπ.·
  • καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών, ιδιαίτερα της βαρρόας (η βαρρόα είναι ένα ενδημικό παράσιτο που αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα των μελισσών και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αποικιών μελισσών)·
  • εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης, με την παροχή σχετικών πληροφοριών και υλικού·
  • αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων, όπως το μέλι, ο βασιλικός πολτός, η πρόπολη, η γύρη και το κερί από μέλισσες·
  • ανασύσταση του μελισσοκομικού κεφαλαίου·
  • εφαρμοσμένη έρευνα·
  • παρακολούθηση της αγοράς·
  • βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την αξιοποίηση των μελισσοκομικών προϊόντων στην αγορά.

Κάθε τρία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τον τομέα της μελισσοκομίας.

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μελισσοκομικών προγραμμάτων

9 ΙΟΥΝΊΟΥ 2022
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Προϋπολογισμός

Για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022, θα δαπανηθούν 240 εκατ. ευρώ σε εθνικά μελισσοκομικά προγράμματα στην ΕΕ. Πρόκειται για αύξηση κατά 11 % σε σύγκριση με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την περίοδο 2017-2019. Το μισό από το ποσό αυτό θα προέλθει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το υπόλοιπο μισό από τις χώρες της ΕΕ, όπως ορίστηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/974 της Επιτροπής. Η κατανομή της χρηματοδότησης της ΕΕ για τα εν λόγω προγράμματα γίνεται με βάση τον αριθμό των κυψελών σε κάθε χώρα της ΕΕ, που κοινοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής.

Νομικές βάσεις

Κανονισμός (ΕΕ) 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, ο οποίος συμπληρώνεται με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής.

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων.

Επιτροπές

Διάφορες επιτροπές, που αποτελούνται από εκπροσώπους της κυβέρνησης και προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Επιτροπής, συνέρχονται τακτικά για να διασφαλίζουν ότι το έργο της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων υπόκειται στον έλεγχο των χωρών της ΕΕ.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις γεωργικές αγορές συζητά θέματα όπως η εξέλιξη των τιμών της αγοράς, η παραγωγή και το εμπόριο στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η ομάδα διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών για τη ζωική παραγωγή επικουρεί την Επιτροπή στη διατήρηση τακτικού διαλόγου για όλα τα θέματα που αφορούν το μέλι.

Έγγραφα

6 ΜΑΪ́ΟΥ 2022
Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση
25 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2022
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Τηλεφόρτωση