Skip to main content
Agriculture and rural development

Medus

Išsami informacija apie medaus gamybą Europos Sąjungoje.

Apžvalga

Naminių bičių kolonijos yra labai svarbios žemės ūkiui ir aplinkai, jos užtikrina augalų dauginimąsi apdulkinant, o bitininkystė prisideda prie plėtros kaimo vietovėse.

Bitininkyste verčiamasi visose ES šalyse. Jai būdingos įvairios gamybos sąlygos, produktyvumas ir praktika. ES yra antra didžiausia medaus gamintoja po Kinijos, tačiau ji taip pat yra grynoji medaus importuotoja iš trečiųjų šalių. Daugiausia medaus gaminančių ES šalių (Rumunija, Ispanija, Vengrija, Vokietija, Italija, Graikija, Prancūzija ir Lenkija) yra Pietų Europoje, kur klimato sąlygos palankesnės bitininkystei.

ES gamina ne tik medų, bet ir kitų bitininkystės produktų, kaip antai žiedadulkes, pikį, bičių pienelį ir bičių vašką. Visas ES parduodamas medus turi atitikti kokybės ir ženklinimo taisykles, nustatytas vadinamojoje Medaus direktyvoje 2001/110/EB.

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Nacionalinės bitininkystės programos

Kiekviena ES šalis gali parengti nacionalinę bitininkystės programą, kuriai paramą teikia ES. Šios programos apima trejų metų laikotarpį. Visų ES šalių 2020–2022 m. bitininkystės programos buvo patvirtintos Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/974.

Pagal programas gali būti finansuojamos 8 konkrečios priemonės:

  • techninė pagalba, kaip antai bitininkų ir bitininkų grupių mokymas tokiomis temomis kaip veisimas ar ligų prevencija, medaus ėmimas, laikymas, pakavimas ir kt.;
  • kova su avilių kenkėjais ir ligomis, ypač varoze; varozės erkė – tai endeminis parazitas, kuris susilpnina bičių imuninę sistemą ir kurio nenaikinant bičių kolonijos nyksta;
  • sezoninio avilių perkėlimo į naujas vietas racionalizavimas teikiant atitinkamą informaciją ir medžiagas;
  • bitininkystės produktų: medaus, bičių pienelio, pikio, žiedadulkių ir bičių vaško, analizė;
  • bičių išteklių papildymas;
  • taikomieji moksliniai tyrimai;
  • rinkos stebėsena;
  • produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti bitininkystės produktų vertę rinkoje.

Kas trečius metus Europos Komisija Europos Parlamentui ir Europos Vadovų Tarybai pateikia su bitininkystės sektoriumi susijusių priemonių įgyvendinimo ataskaitą.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Parsisiųsdinti

Biudžetas

2020–2022 m. bitininkystės metais nacionalinėms bitininkystės programoms ES bus skirta 240 mln. EUR, t. y. 11 proc. daugiau, palyginti su 2017–2019 m. skirtomis lėšomis. Pusė šios sumos bus skiriama iš ES biudžeto, o kitą pusę skirs ES šalys, kaip patvirtinta Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2021/974. ES lėšos šioms programoms paskirstomos atsižvelgiant į avilių skaičių kiekvienoje ES šalyje, apie kurį Komisijai turi būti pranešama pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2015/1366 3 straipsnį.

Teisinis pagrindas

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, papildytas Deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/1366.

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1368 nustatytos išsamios nacionalinių bitininkystės programų taikymo taisyklės.

Komitetai

Įvairūs komitetai, kuriuos sudaro vyriausybių atstovai ir kuriems pirmininkauja Komisijos atstovas, rengia reguliarius posėdžius, siekiant užtikrinti, kad Europos Komisijos atsakomybė už įgyvendinimo ir deleguotųjų aktų priėmimą būtų vykdoma kontroliuojant ES šalims.

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo komitete aptariami tokių sričių kaip rinkos kainų raida, gamyba ir prekyba ES ir ES nepriklausančiose šalyse klausimai.

Pilietinio dialogo grupė ir gyvūninės kilmės produktų darbo grupė toliau padeda Europos Komisijai palaikyti nuolatinį dialogą visais su medumi susijusiais klausimais.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Parsisiųsdinti
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Parsisiųsdinti