Skip to main content
Agriculture and rural development

Hunaja

Tietoa hunajantuotannosta EU:ssa.

Yleiskatsaus

Mehiläisyhdyskunnat ovat olennaisen tärkeitä maataloudelle ja ympäristölle. Ne varmistavat kasvien lisääntymisen pölyttämällä, ja mehiläishoito puolestaan edistää maaseutualueiden kehitystä.

Mehiläishoitoa harjoitetaan kaikissa EU-maissa. Sille on luonteenomaista tuotanto-olosuhteiden, satojen ja käytäntöjen vaihtelu. EU on Kiinan jälkeen toiseksi suurin hunajantuottaja, mutta EU on myös muualta maailmasta peräisin olevan hunajan nettotuoja. Eniten hunajaa tuottavat EU-maat (Romania, Espanja, Unkari, Saksa, Italia, Kreikka, Ranska ja Puola) sijaitsevat pääasiassa Etelä-Euroopassa, jossa ilmasto-olot ovat mehiläishoidon kannalta suotuisammat.

EU tuottaa hunajan lisäksi useita muita mehiläistuotteita, kuten siitepölyä, propolista, emomaitoa ja mehiläisvahaa. Kaiken EU:ssa kaupan pidettävän hunajan on täytettävä hunajadirektiivin 2001/110/EY laatu- ja merkintäsääntöjen vaatimukset.

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Lataa

Kansalliset mehiläishoito-ohjelmat

Kukin EU-maa voi laatia kansallisen mehiläishoito-ohjelman, jota EU tukee. Ohjelmien kesto on kolme vuotta. Kaikkien EU-maiden mehiläishoito-ohjelmat vuosiksi 2020–2022 hyväksyttiin täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2019/974.

Ohjelmista voidaan myöntää rahoitusta seuraaviin 8 erityistoimenpiteeseen:

  • tekninen apu, kuten mehiläishoitajille ja mehiläishoitajaryhmille annettava koulutus, jossa käsitellään muun muassa jalostusta tai tautien ehkäisyä, hunajan linkousta, varastointia ja pakkaamista jne.
  • mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja tautien, erityisesti varroapunkin, torjunta (varroapunkki on endeeminen loinen, joka heikentää mehiläisten immuunijärjestelmää ja voi johtaa mehiläisyhdyskuntien menettämiseen)
  • siirtohoidon järkeistäminen esimerkiksi tiedonvaihdon ja materiaalitoimitusten avulla
  • mehiläistuotteita, kuten hunaja, emomaito, propolis, siitepöly ja mehiläisvaha, koskevat analyysit
  • mehiläiskannan lisääminen
  • soveltava tutkimus
  • markkinoiden seuranta
  • mehiläistuotteiden laadun parantaminen niiden markkina-arvon parantamiseksi.

Euroopan komissio esittää joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen mehiläishoitoalaa koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Lataa
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Lataa

Talousarvio

Mehiläishoitovuosina 2020–2022 EU käyttää kansallisiin mehiläishoito-ohjelmiin 240 miljoonaa euroa, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuosina 2017–2019. Puolet tästä määrästä tulee EU:n talousarviosta ja puolet EU-maista, kuten täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2021/974 on hyväksytty. EU:n rahoitus näille ohjelmille perustuu kussakin EU-maassa olevien mehiläispesien määrään, joka on ilmoitettu Euroopan komissiolle delegoidun asetuksen (EU) 2015/1366 3 artiklan mukaisesti.

Oikeusperustat

Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä annettu asetus (EU) N:o 1308/2013, jota on täydennetty delegoidulla asetuksella (EU) 2015/1366.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1368, jossa vahvistetaan kansallisten mehiläishoito-ohjelmien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Komiteat

Useat komiteat, jotka koostuvat jäsenmaiden hallitusten edustajista ja joiden puheenjohtajana toimii Euroopan komission edustaja, kokoontuvat säännöllisesti varmistaakseen, että komissio vastaa velvollisuuksiensa mukaisesti täytäntöönpanosäädösten hyväksymisestä EU-maiden valvonnassa.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea käsittelee muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.

Kansalaisvuoropuheluryhmän ja eläintuotteita käsittelevän työryhmän tehtävänä on edelleen avustaa komissiota säännöllisen vuoropuhelun ylläpitämisessä kaikista hunajaan liittyvistä kysymyksistä.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Lataa
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Lataa