Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Med

Podrobne informacije o proizvodnji medu v Evropski uniji.

Pregled

Družine medonosnih čebel so bistvene za kmetijstvo in okolje. Zagotavljajo razmnoževanje rastlin z opraševanjem, čebelarstvo pa prispeva k razvoju podeželskih območij.

Čebelarstvo se izvaja v vseh državah članicah EU, zanj pa so značilni različni proizvodni pogoji, donosi in čebelarske prakse. EU je za Kitajsko druga največja proizvajalka medu in tudi neto uvoznica medu iz tretjih držav. Države članice EU z največjo proizvodnjo medu (Romunija, Španija, Madžarska, Nemčija, Italija, Grčija, Francija in Poljska) so večinoma v južni Evropi, kjer so podnebne razmere za čebelarstvo ugodnejše.

EU poleg medu proizvaja še vrsto drugih čebelarskih proizvodov, vključno s cvetnim prahom, propolisom, matičnim mlečkom in čebeljim voskom. Ves med, ki se trži v EU, mora biti v skladu s pravili o kakovosti in označevanju iz Direktive o medu (2001/110).

2. MAJ 2024
Honey market overview (Spring 2024)

Nacionalni čebelarski programi

Vsaka država članica EU lahko pripravi nacionalni čebelarski program, ki ga nato podpira EU. Programi trajajo tri leta. Čebelarski programi za obdobje od leta 2020 do 2022 so bili z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/974 odobreni v vseh državah EU.

V okviru programov je do sredstev upravičenih osem posebnih ukrepov:

  • tehnična podpora, na primer usposabljanje čebelarjev in skupin čebelarjev o temah, kot so gojenje čebel in preprečevanje bolezni, točenje, skladiščenje in polnjenje medu itd.
  • zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze (varoja je endemičen zajedavec, ki slabi imunski sistem čebel in lahko povzroči izgubo čebeljih družin)
  • racionalizacija sezonske selitve panjev z zagotavljanjem ustreznih informacij in materiala
  • analize čebelarskih proizvodov, kot so med, matični mleček, propolis, cvetni prah in čebelji vosek
  • obnova panjev
  • uporabne raziskave
  • spremljanje trga
  • izboljšanje kakovosti čebelarskih proizvodov, da bi se izkoristil njihov potencial na trgu

Vsaka tri leta Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju ukrepov v zvezi s sektorjem čebelarstva.

Poročilo o izvajanju čebelarskih programov

9. JUNIJ 2022
National apiculture programmes 2020-22

Proračun

V čebelarskih letih 2020–2022 bo za nacionalne čebelarske programe v EU porabljenih 240 milijonov evrov, kar predstavlja 11-odstotno povečanje sredstev v primerjavi z zneskom, ki je bil na voljo v obdobju 2017–2019. Polovico sredstev bo kril proračun EU, drugo polovico pa države EU, kot je bilo potrjeno v Izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2021/974. Dodelitev sredstev EU za te programe temelji na številu čebeljih panjev v vsaki državi članici EU, ki se sporoča Komisiji v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366.

Pravna podlaga

Uredba (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, ki jo dopolnjuje Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366.

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 določa podrobna pravila za izvajanje nacionalnih čebelarskih programov.

Odbori

Za zagotovitev, da Komisija izvaja svojo pristojnost za sprejemanje izvedbenih aktov pod nadzorom držav članic EU, se redno sestajajo različni odbori, ki jih sestavljajo predstavniki vlad držav članic in jim predseduje predstavnik Komisije.

Strokovna skupina za kmetijske trge razpravlja o področjih, kot so razvoj tržnih cen, proizvodnja ter trgovina v EU in tretjih državah.

Skupina za civilni dialog o živinoreji še naprej pomaga Komisiji pri ohranjanju rednega dialoga o vseh zadevah, povezanih z medom.

Dokumenti

6. MAJ 2022
Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
7. DECEMBER 2023
Honey market overview (Autumn 2023)
25. APRIL 2022
Honey market overview (Spring 2022)