Skip to main content
Agriculture and rural development

Méz

Részletes információk az Európai Unión belüli méztermelésről.

Áttekintés

A méhcsaládok alapvető szerepet játszanak a mezőgazdaság és a környezet szempontjából: a beporzás révén biztosítják a növények szaporodását, a méhtenyésztés pedig hozzájárul a vidéki területek fejlődéséhez.

Valamennyi uniós országban foglalkoznak méhtartással, de e tevékenységet különböző termelési feltételek, hozamok és méhészeti gyakorlatok jellemzik. Az Európai Unió a világ második legfontosabb méztermelője (az első Kína), ugyanakkor a harmadik országokból származó méz nettó importőre is. Az EU legnagyobb méztermelő országainak – Románia, Spanyolország, Magyarország, Németország, Olaszország, Görögország, Franciaország és Lengyelország – zöme Dél-Európában található, ahol kedvezőbbek a méhtartás éghajlati feltételei.

Az Unió a méz mellett számos egyéb méhészeti terméket is termel, többek között virágport, méhszurkot, méhpempőt és méhviaszt. Az Unióban csak olyan méz hozható forgalomba, amelynek minősége és címkézése megfelel a mézről szóló irányelvben (2001/110/EK) meghatározott szabályoknak.

Honey market overview (Autumn 2022)
English
(2.93 MB - PDF)
Letöltés

Nemzeti méhészeti programok

Valamennyi tagállam saját, az Unió által támogatott, hároméves nemzeti méhészeti programot dolgozhat ki. Az uniós országok 2020–2022-es méhészeti programjait a Bizottság az (EU) 2019/974 végrehajtási határozatával hagyta jóvá.

A programok keretében nyolc sajátos intézkedés támogatható:

  • technikai segítségnyújtás, pl. a méhészeknek és a méhészeti csoportosulásoknak nyújtott továbbképzések a méhtenyésztéssel és a méhbetegségek megelőzésével, a mézpergetéssel, -tárolással, -csomagolással stb. kapcsolatban;
  • a méhállományt megtámadó kártevők és betegségek – különösen a varroózis – elleni védekezés (a Varroa nevű méhatka egy endémiás parazita, amely legyengíti a méhek immunrendszerét, és akár a méhcsaládok elhullását is okozhatja);
  • a vándorméhészkedés racionalizálása releváns információk és segédanyagok rendelkezésre bocsátásával;
  • a méhészeti termékek (méz, méhpempő, méhszurok, virágpor és méhviasz) elemzése;
  • a méhcsaládok állománypótlása;
  • alkalmazott kutatás;
  • a piac figyelemmel kísérése;
  • a méhészeti termékek minőségének javítása piaci lehetőségeik jobb kihasználása érdekében.

Az Európai Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak a méhészeti ágazatot érintő intézkedések végrehajtásáról.

Report on the implementation of the measures concerning the apiculture sector
English
(1.18 MB - PDF)
Letöltés
National apiculture programmes 2020-22
English
(1.33 MB - PDF)
Letöltés

Költségvetés

A 2020–2022-es időszak méhészeti éveiben Unió-szerte 240 millió eurót fognak a nemzeti méhészeti programokra fordítani, amely 11%-os emelkedést jelent a 2017–2019-es időszakban rendelkezésre álló támogatási kerethez képest. Az (EU) 2021/974 végrehajtási határozat alapján ennek az összegnek a felét az uniós költségvetés, másik felét pedig a tagországok biztosítják. A méhészeti programokhoz nyújtott uniós támogatás elosztásakor az egyes tagországokban található méhkaptárak számát veszik alapul. Ezt a tagállamoknak az (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének megfelelően kell bejelenteniük a Bizottságnak.

Jogalapok

A mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, amelyet az (EU) 2015/1366 felhatalmazáson alapuló rendelet egészít ki.

A nemzeti méhészeti programok alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az (EU) 2015/1368 végrehajtási rendelet határozza meg.

Bizottságok

A kormányképviselőkből álló és a Bizottság egy képviselőjének elnökletével működő különböző bizottságok rendszeresen üléseznek annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Bizottság a végrehajtási jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos hatáskörét az uniós országok ellenőrzése alatt gyakorolja.

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság olyan kérdéseket vitat meg, mint a piaci árak alakulása, a termelés, valamint az Unión belüli és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelem.

A civil párbeszédért felelős csoport és az állati termékekkel foglalkozó munkacsoport a mézzel kapcsolatos rendszeres párbeszéd fenntartásában segíti a Bizottságot.

Documents

Overview of annual implementation reports for apiculture year 2021
English
(1.38 MB - PDF)
Letöltés
Honey market overview (Spring 2022)
English
(1.21 MB - PDF)
Letöltés