Skip to main content
Agriculture and rural development

Handel och internationell analys

Information om statistik, handels- och sektorsanalyser, övervakningsrapporter och studier om jordbruksbaserade livsmedel som EU använder för att nå målen för sin gemensamma jordbrukspolitik.

Översikt

Ett av den gemensamma jordbrukspolitikens viktigaste kännemärken är den internationella dimensionen, eftersom det är viktigt med en sund bytesbalans som sörjer för en stabil inre marknad.

För att se till att EU:s gemensamma jordbrukspolitik når sina mål samlar EU-kommissionen in statistik om handeln med jordbruksprodukter och den internationella jordbruksbaserade livsmedelssektorn och analyserar utvecklingen.

Aktuell information publiceras varje månad (Monitoring EU agri-food trade), medan en mer djupgående granskning av det senaste årets förändringar i EU:s handelsflöden med jordbruksbaserade livsmedel publiceras i en årlig rapport (Monitoring agri-trade policy).

Båda publikationer undersöker trenderna och utvecklingen i handeln med jordbruksbaserade livsmedel med avseende på de viktigaste aktörerna och produkterna. Publikationerna kompletteras med faktablad som ger en detaljerad bild av EU:s handelsförbindelser och illustrerar viktiga trender på den internationella marknaden för jordbruksbaserade livsmedel.

Kommissionen och dess partner tar också fram olika studier och analyser om hur handelspolitiken påverkar jordbruket.

På det hela visar statistiken och analyserna att EU erbjuder en blandning av konkurrenskraftiga produkter på alla nivåer i jordbrukets värdekedja och spelar en central roll i den internationella handeln med jordbruksbaserade livsmedel.

Serien ”Monitoring EU agri-food trade”

”Monitoring EU agri-food trade” innehåller de mest aktuella uppgifterna om EU:s handel med livsmedel från jordbruket. Här hittar du den senaste statistiken om handelsförbindelser och produktkategorier och om utveckling och trender.

Monitoring EU agri-food trade: latest edition
English
(932.05 KB - PDF)
Ladda ner

Tidigare utgåvor

Serien ”Monitoring agri-trade policy”

Den årliga publikationen innehåller en ingående analys av de viktigaste frågorna när det gäller handel med livsmedel och andra jordbruksprodukter i största allmänhet. Här hittar du en detaljerad översikt med fokus på de viktigaste produkterna och aktörerna.

Monitoring agri-trade policy: agri-food trade in 2020
English
(2.6 MB - PDF)
Ladda ner

Under 2020 orsakade covid-19-pandemin en av de värsta recessionerna i världsekonomin och världshandeln någonsin. EU:s ekonomi krympte med 6 procent och exporten sjönk med 9 procent och importen med 12 procent. Trots detta ökade EU:s handel med livsmedel från jordbruket till 306 miljarder euro. Import och export av jordbruksbaserade livsmedel ökade med 0,5 respektive 1,4 procent och stärkte därmed EU:s ställning som världsledande inom den internationella handeln med livsmedel från jordbruket.

Monitoring agri-trade policy – 2021: EU poultry exports to West Africa
English
(1000.2 KB - PDF)
Ladda ner

Den västafrikanska regionen utvecklas snabbt och befolkningen ökar kraftigt. En förutsättning för ytterligare tillväxt, välstånd och stabilitet i regionen är att man tillgodoser grundläggande behov som garanterar en näringsriktig kost. Den här sammanfattningen innehåller fakta och siffror om EU:s fjäderfäexport till Västafrika och beskriver den viktigaste utvecklingen inom sektorn.

Tidigare utgåvor

Nyhetsbrev

Prenumerera för att få ett mejl om de senaste uppdateringarna.

Prenumerera

Handelsstatistik

Kommissionen tar fram en serie land- och regionfaktablad för att ge en översikt över EU:s handel med jordbruksbaserade livsmedel i världen.

Faktabladen informerar om EU:s handelsförbindelser med respektive land och region med tonvikt på olika produktkategorier, bytesbalansen och nyckelindikatorer för jordbruk och handel.

Studier

Kommissionen och dess partner tar regelbundet fram studier för att bedöma de internationella handelsavtalens inverkan på jordbruket. För varje handelsavtal gör kommissionen konsekvensbedömningar innan förhandlingarna inleds och konsekvensbedömningar om handelns hållbarhet under förhandlingarnas gång. Kommissionen gör också studier om de kumulativa effekterna av olika handelsavtal som håller på att undertecknas eller förhandlas.

Evenemang