Skip to main content
Agriculture and rural development

Viitorul agriculturii ecologice

Din 2022, un nou regulament

Noul regulament privind agricultura ecologică se aplică de pe 1 ianuarie 2022, ca urmare a amânării cu un an a punerii sale în aplicare. Normele incluse reflectă natura în permanentă schimbare a acestui sector aflat în creștere rapidă. Noul regulament este menit să asigure o concurență loială pentru fermieri și în același timp să prevină frauda și să mențină încrederea consumatorilor. Pentru aceasta:

 • normele privind producția sunt simplificate prin eliminarea treptată a unor excepții și derogări;
 • sistemul de control este consolidat datorită unor măsuri de precauție mai stricte și unor controale riguroase de-a lungul întregului lanț de aprovizionare;
 • producătorilor din țările terțe li se cere să respecte același set de norme ca și producătorii din UE;
 • normele privind produsele ecologice acoperă mai multe categorii de produse (ex. sare, plută, ceară de albine, lână) și conțin reguli suplimentare privind producția (ex. pentru cervide, iepuri și păsări de curte);
 • certificarea va fi simplificată pentru micii fermieri, mulțumită unui nou sistem de certificare în grup;
 • se va aplica o abordare mai uniformă pentru reducerea riscului de contaminare accidentală cu pesticide.

Regulamentul (UE) 2018/848 al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

Informații pe aceeași temă

Legislația privind sectorul agriculturii ecologice

Procesul de consultare

Atunci când elaborează noi norme, UE consultă atât părțile interesate, cât și publicul larg, pentru a analiza opiniile cu privire la propunere.

Prin urmare, și noul regulament privind produsele ecologice a făcut obiectul unei ample consultări lansate de Comisia Europeană în perioada 2012-2013. Rezultatele au fost integrate în procesul decizional al Comisiei cu privire la noul regulament pe care l-a propus.

Calendarul procesului de consultare

 1. Martie 2014

  Comisia a propus noul regulament, bazându-se pe propria expertiză, pe studiul de impact și pe rezultatele procesului de consultare.

  Studiul de impact pentru noua propunere legislativă

  Propunerea Comisiei din 2014 cu privire la un nou regulament privind sectorul alimentelor ecologice

 2. Noiembrie 2013

  Grupul consultativ pentru agricultura ecologică s-a întrunit pentru a doua oară pentru a continua discuțiile începute în iunie 2013.

 3. Iunie 2013

  Reuniune a Grupului consultativ privind agricultura ecologică. Grupul consultativ pentru agricultura ecologică (cunoscut în prezent sub numele de Grupul de dialog civil) s-a întâlnit cu membrii săi obișnuiți pentru a-și continua activitatea cu privire la propunerea legislativă.

 4. Aprilie 2013

  A doua reuniune a Grupului consultativ extins privind agricultura ecologică. Grupul consultativ s-a întrunit pentru a doua oară pentru a analiza concluziile reuniunilor anterioare ale diferitelor grupuri de experți și rezultatele consultării publice.

 5. Ianuarie-aprilie 2013

  Consultarea publică. Comisia a primit 44 846 de contribuții de la cei care au răspuns la chestionarul său și 1 450 de contribuții trimise spontan prin e-mail de cetățeni și diverse părți interesate.

  Raport de consultare publică privind noua legislație privind produsele ecologice/a>

 6. Decembrie 2012

  Propunerea legislativă a fost analizată la reuniunea Grupului consultativ extins privind agricultura ecologică (cunoscut în prezent drept Grupul de dialog civil). La reuniune au participat și alte părți interesate.

 7. Noiembrie 2012

  Au fost audiați experți pe tema comerțului internațional cu produse ecologice și a altor chestiuni globale. Au susținut prezentări reprezentanți ai organizațiilor precum grupurile de producători și organismele de control terțe.

 8. Octombrie 2012

  Au fost audiați experți pe tema pieței produselor ecologice din Uniunea Europeană – controale și măsuri de asigurare a respectării legislației. Au susținut prezentări reprezentanți ai părților interesate precum birourile vamale și organizațiile de producători.

 9. Septembrie 2012

  Au fost audiați experți pe tema pieței produselor ecologice din UE – piața internă și standarde. Au susținut prezentări reprezentanți ai părților interesate  precum organizațiile de consumatori și ONG-urile pentru bunăstarea animalelor.

Planul de acțiune privind agricultura ecologică în UE

În martie 2021, Comisia a lansat un plan de acțiune privind agricultura ecologică pentru UE. Acesta își propune să contribuie la atingerea obiectivului Pactului verde european de a aloca agriculturii ecologice 25 % din terenurile agricole, până în 2030.

Planul cuprinde 23 de acțiuni împărțite pe trei axe.

 • Axa 1: stimularea cererii și menținerea încrederii consumatorilor;
 • Axa 2: stimularea conversiei și consolidarea întregului lanț valoric;
 • Axa 3: valorificarea puterii exemplului: creșterea contribuției agriculturii ecologice la durabilitatea mediului.

Cercetarea și inovarea în agricultura ecologică

Cercetarea și inovarea ocupă un loc important pe agenda Comisiei, la fel ca și agricultura.

Orizont 2020 și Orizont Europa

UE finanțează diverse proiecte de cercetare în cadrul programului Orizont 2020 și Orizont Europa. Având ca obiectiv stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, programele multianuale de lucru sunt elaborate de Comisie în consultare cu părțile interesate și combină investițiile private cu finanțarea UE pentru finanțarea cercetării, ceea ce va avea beneficii vizibile.

Programul Orizont 2020 pentru agricultură s-a axat în special pe proiecte de creștere a eficienței producției fără a aduce daune mediului natural. O parte din proiecte vizează în mod direct producția ecologică și sunt încă în derulare.

PEI-AGRI

Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii (PEI-AGRI) face legătura dintre fermieri și cercetători, pentru a accelera inovarea. PEI-AGRI include un grup de reflecție care se concentrează asupra unor noi abordări referitoare la agricultura ecologică. Grupul a analizat modalități de optimizare a randamentului terenurilor arabile și a reliefat o serie de bune practici în raportul său final.

EIT

În plus, UE a înființat Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) pentru a stimula inovarea. EIT-Alimentație se axează pe antreprenoriatul și inovarea din sectorul alimentar.