Skip to main content
Agriculture and rural development

Az ökológiai termelés jövője

2022. január 1. óta új jogszabály van érvényben

Az ökológiai termelésre vonatkozó új jogi keretet – egyéves halasztást követően – 2022. január 1-jétől kell alkalmazni. Az új szabályok tükrözik e gyorsan növekvő ágazat folyamatosan változó jellegét. Az új rendelet célja, hogy tisztességes versenyfeltételeket biztosítson a mezőgazdasági termelőknek, megelőzze a csalásokat és fenntartsa a fogyasztói bizalmat. Ennek érdekében:

 • számos kivétel és kívülmaradási lehetőség fokozatos megszüntetésével egyszerűsödtek a termelési szabályok;
 • a szigorúbb óvintézkedéseknek és a teljes ellátási láncra kiterjedő alapos vizsgálatoknak köszönhetően hatékonyabbá vált az ellenőrzés;
 • a harmadik országbeli és az uniós termelőkre ugyanazok a szabályok vonatkoznak;
 • az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó előírások a termékek szélesebb körét érintik (pl. só, parafa, méhviasz, gyapjú), és további követelményeket vezetnek be a termelésre vonatkozóan (pl. a szarvas, a nyúl és a baromfi esetében);
 • a csoportos tanúsítás új rendszerének köszönhetően könnyebbé vált a tanúsítás a kisebb mezőgazdasági termelők számára;
 • egységesebb eljárások vonatkoznak a növényvédő szerek okozta véletlen szennyeződések kockázatának csökkentésére.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről

Kapcsolódó információk

Az ökológiai ágazatra vonatkozó jogszabályok

A konzultációs folyamat

Az uniós jogalkotási folyamat során az EU az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal egyaránt konzultációt folytat, hogy felmérje a javaslattal kapcsolatos véleményeket.

Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos új jogszabály esetében is ez történt: az Európai Bizottság 2012 és 2013 között széles körű konzultációt folytatott a témában. Az így összegyűjtött álláspontokat a Bizottság figyelembe vette az új jogszabályjavaslat kidolgozása során.

A konzultáció ütemezése

 1. 2014. március

  A Bizottság saját szakértelmére, a hatásvizsgálatra és a konzultációs folyamat eredményeire támaszkodva jogszabályjavaslatot terjesztett elő.

  Az új javaslat hatásvizsgálata

  Új rendelet az ökológiai termelésről – bizottsági javaslat (2014)

 2. 2013. november

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó tanácsadó csoport második ülése a 2013 júniusa során végzett munka folytatása céljából.

 3. 2013. június

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó tanácsadó csoport megbeszélése. Az ökológiai termeléssel foglalkozó tanácsadó csoport (új nevén: civil párbeszédért felelős csoport) ülése a rendes tagok részvételével a jogalkotási javaslattal kapcsolatos munka folytatása céljából.

 4. 2013. április

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó kibővített tanácsadó csoport második megbeszélése. A tanácsadó csoport második alkalommal ült össze, hogy folytassa a korábbi szakértői csoportok által és a nyilvános konzultáció keretében végzett munkát.

 5. 2013. január–április

  Nyilvános konzultáció. A Bizottság 44 846 választ kapott az előzetesen összeállított kérdőívre, és 1450 kötetlen formájú hozzászólást e-mailben a polgároktól és különböző érdekelt felektől.

  Nyilvános konzultációs jelentés az ökológiai termelésről szóló új jogszabályról

 6. 2012. december

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó kibővített tanácsadó csoport (új nevén: civil párbeszédért felelős csoport) ülésezett az új jogszabály megvitatása céljából. Ennek során a csoportot számos más érdekelt fél támogatta.

 7. 2012. november

  Szakértői meghallgatás az ökológiai gazdálkodásból származó termékek nemzetközi kereskedelméről és globális kérdésekről. Termelői csoportok és külső ellenőrző szervezetek képviselői prezentációt tartottak.

 8. 2012. október

  Szakértői meghallgatás az Európai Unió ökológiai termeléséről – ellenőrzések és végrehajtás. Érdekelt felek (például határellenőrzési hivatalok és termelői szervezetek) prezentációt tartottak.

 9. 2012. szeptember

  Szakértői meghallgatás az ökológiai termékek uniós piacáról – belső piac és szabványok. Érdekelt felek (fogyasztói szervezetek, állatjóléti civil szervezetek stb.) prezentációt tartottak a Bizottságnak.

Az uniós ökológiai termelésre vonatkozó cselekvési terv

2021 márciusában a Bizottság európai uniós ökológiai cselekvési tervet indított útjára. A cselekvési terv az európai zöld megállapodás azon célkitűzését kívánja megvalósítani, hogy 2030-ra a mezőgazdasági földterületek 25%-át ökológiai gazdálkodás alá vonják.

A terv 23 intézkedésből áll, melyek három tengely mentén oszlanak el.

 • 1. tengely: a kereslet ösztönzése és a fogyasztói bizalom garantálása;
 • 2. tengely: az átállás ösztönzése és a teljes értéklánc megerősítése;
 • 3. tengely: az ökológiai termékek példamutató szerepe: az ökológiai gazdálkodás környezeti fenntarthatóságban játszott szerepének növelése.

Kutatás és innováció az ökológiai gazdálkodásban

A kutatás és az innováció kiemelt helyet foglal el a Bizottság programjában, és ez a mezőgazdaság esetében is így van.

Horizont 2020, Horizont Európa

Az EU különböző kutatási projekteket finanszíroz a Horizont 2020 és annak utódprogramja, a Horizont Európa keretében. A Bizottság az érdekelt felekkel folytatott konzultáció után többéves munkaprogramokat készített a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzésére. Ezek a munkaprogramok a kutatás finanszírozása érdekében magánberuházásokat ötvöznek uniós forrásokkal, ami kézzelfogható előnyökkel fog járni.

A „Horizont 2020” keretprogram a mezőgazdaság esetében arra összpontosított, hogy – a természeti környezet károsítása nélkül – növelje a termelés hatékonyságát. A projektek közül több közvetlenül érinti az ökológiai termelést, és jelenleg is folyamatban van.

EIP-AGRI

A mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP-AGRI) összekapcsolja a mezőgazdasági termelőket és a kutatókat, így gyorsítva az innovációt. Az EIP-AGRI egyik fókuszcsoportja az ökológiai gazdálkodás új megközelítéseivel foglalkozik. A fókuszcsoport a szántóföldi növények terméshozamának optimalizálását vizsgálta, a bevált módszereket pedig zárójelentésében ismerteti.

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)

Ezenfelül az EU létrehozta az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT), amely az innovációt hivatott fellendíteni. Az EIT-Food konzorcium az élelmiszeripari ágazatot érintő vállalkozói készségek és innováció terén tevékenykedik.