Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Registre zemepisných označení

Registre

Názvy výrobkov, v prípade ktorých bola podaná žiadosť o zápis do registra ako zemepisného označenia alebo zaručenej tradičnej špeciality (ZTŠ) alebo ktoré už sú zapísané v registri, sú uvedené v týchto registroch: