Skip to main content
Agriculture and rural development

Register över geografiska beteckningar

Register

Produktnamn som skyddas med en ursprungsbeteckning, geografisk beteckning (GB) eller en garanterad traditionell specialitet (GTS) eller för vilka man ansökt om namnskydd finns i följande register: