Skip to main content
Agriculture and rural development

Rejstříky zeměpisných označení

Rejstříky

Názvy produktů, pro něž bylo požádáno o ochranu zeměpisného označení nebo zaručené tradiční speciality (ZTS) nebo které jsou nyní s těmito dvěma označeními registrovány, jsou uvedeny v těchto rejstřících: