Skip to main content
Agriculture and rural development

Geografische aanduidingen van voedingsmiddelen en dranken

Registers

Productnamen die zijn geregistreerd als geografische aanduiding (GA) of gegarandeerde traditionele specialiteit (GTS) of waarvoor een registratie is aangevraagd, zijn opgenomen in de volgende registers: